• Home
  • "Kontakt"
  • Uit de parochie

Uit de Parochie

Geachte Parochiaan,
Mij werd gevraagd een stukje te schrijven in de parochiebladen om mijzelf voor te stellen aan u. Nu heb ik links en rechts reeds een aantal Missen mogen doen met u en voor u, dus de basis is reeds bekend. Verder valt het niet mee om 52 levensjaren samen te vatten in een paar honderd woorden……
Geboren en getogen te Oostzaan, in Noord-Holland moest ik naar de hogere school in de stad. Voor een dorpsbewoner uit deze contreien betekent dat niet Amsterdam, maar Zaandam!

Het brugklasjaar verliep voor mij niet zo best, daar er thuis van alles aan de hand was. Als jongste van vier kinderen heb je op deze leeftijd zowel het voor- als het nadeel dat er veel van wat er om je heen gebeurt over je hoofd heen gaat, maar het besef dat je nu zonder ouders verder moet in het leven slaat evenwel in als een bom! Het heeft mij echter wel op het pad van religiositeit gezet: het besef dat het leven eindig is en je bewust laat zijn van een oorsprong en een doel van het bestaan. Je bent tenslotte niet voor niets in het leven geroepen. Slechts “zinloos” je tijd uitzitten totdat je tussen zes planken tot wormenvoer mag gaan dienen, heeft er bij mij nooit in gekund. Meerwaarde als mens verkrijgen dankzij Onze-Lieve-Heer, er zijn voor Hem en de Kerk als tegemoetkoming op Zijn uitnodiging en er proberen met de medemensen iets van te maken in de schepping, zit er dan ook al jong bij mij in.

Uiteraard komt er als puber van alles voorbij (van reizen, feesten en de andere kunne), maar altijd was roeping en beantwoorden daaraan aanwezig. Naast school en bijbaantjes bezocht ik regelmatig kloosters in binnen- en buitenland om mij te kunnen verdiepen in mijn relatie met God. Voor sommigen onder u klinkt dat misschien wat al te vroom, maar ik wil het toch melden in mijn eigen woorden.
Via de studies antropologie en theologie, het werken in Milieuzorg en later Thuiszorg, kon ik ook groeien in het bewuster omgaan met natuur, mensen, mijn eigen persoon en het geloof. Niet om anderen te moeten overtuigen van mijn mening, maar wel om door gedrag een voorbeeld te kunnen zijn naar anderen toe. Inspiratie kun je uit boeken of kunst halen, maar bij mij werken concrete dingen nou eenmaal het beste. Schrik dus niet als u iets doet of zegt en ik u daarover ondervraag, want waarschijnlijk hebt u dan iets te berde gebracht wat mij tot nadenken aanzette!
Uiteindelijk ben ik via de Franciscanen beland bij het priesterseminarie van ons Bisdom. Acht jaar geleden tot diaken gewijd, ben ik als priester na Volendam/ Edam nu in Enkhuizen en de Streek.
Inspireert u mij maar en dat het wederzijds mag zijn en blijven.

Groetjes van Peter Piets, uw kapelaan

 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952