• Home
  • Informatie
  • Algemene informatie

Algemene informatie

Onze parochiekerk was tot voor kort te vinden in het centrum van de stad Enkhuizen

DIE PAROCHIEKERK IS HELAAS GESLOTEN WEGENS ONVEILIGHEID VAN DE VLOER.

De weekendvieringen vinden nu plaats in ons nieuwe kerkgebouw, Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen (de voormalige bibliotheek).

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952