Skip to main content

Uit de parochie

Hier vindt u inspirerende teksten van onze voorgangers...

Wim Zürlohe - februari 2023

Beste parochianen,
Veel mensen gaan tegenwoordig op pelgrimage. Mensen van de franciscaanse beweging wandelen vaak in de natuur, anderen lopen bijvoorbeeld het Pieters-pad door Nederland, weer ander gaan naar Maria in Kevelaer of door Frankrijk en Pyreneeën naar Santiago de Compostella.
Bij al die wandeltochten is de rugzak een zeer belangrijk attribuut. Aspecten van de rugzak kunnen zijn;
Hij is zwaar
Je neemt je levensbehoefte mee
Je bent op reis, en de inhoud kan je helpen bij je uitdagingen die je tegenkomt.

Lees meer …Wim Zürlohe - februari 2023

Water en licht

Bent u weleens in het Heilig Land geweest, het huidige Israël? Zo ja, dan hebt u zeer waarschijnlijk ook de rivier de Jordaan bezocht. Tussen de militairen met geweren en de mijnenvelden doorrijdend komt u dan uit bij een watertje dat niet bijster bijzonder oogt. Aan de overkant, de zijde van het moslimland Jordanië, staan wederom soldaten met schietijzers u ietwat nors aan te staren. Dit kleine oppervlak aan water is dan de plek waar Jezus door zijn neef Johannes gedoopt is. De plek dus ook waar de hemel openging en de duif neerdaalde als teken van de Heilige Geest. Zo’n witte vredesduif vanuit den hoge staat toch wel in schril contrast met de situatie van heden ten dage! Oftewel; de plek zelf is momenteel niet inspirerend voor wat het ons lichamelijk oog aanreikt.

Lees meer …Water en licht

Nieuwjaarswensen

Beste mede-parochianen,
Ik wens u nog het allerbeste voor het jaar 2023. In katholieke kringen wensen wij elkaar een Zalig Nieuwjaar. Maar wat bedoelen wij eigenlijk met: ‘Zalig Nieuwjaar’? We bedoelen ermee dat alles wat we elkaar toewensen in het perspectief staat van Gods nieuwe wereld.
En vandaag de dag in het bijzonder hebben wij echt de hulp van God nodig dat de wereld die wij kennen van aangezicht kan veranderen en de vrede kan heersen.

Lees meer …Nieuwjaarswensen

Dus dan zijn we allemaal familie van elkaar!

Er zijn 1,3 miljard katholieken en een kleine 700 miljoen protestanten in de wereld.

Met andere woorden; er zijn 2 miljard mensen in de wereld die ervoor gekozen hebben om tot de grote familie van broeders en zusters te horen die christen willen zijn. Kunt u zich voorstellen dat die twee miljard mensen in diepste wezen allemaal broeders en zusters van elkaar zijn?

Lees meer …Dus dan zijn we allemaal familie van elkaar!

Kerstmis

«Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon» (Heb 1,1-2).

Met deze woorden van de brief aan de Hebreeën begint de tweede lezing van de mis van Kerstmis. Ze raken precies de kern van dit feest, de betekenis ervan, ook voor ons vandaag. 

Lees meer …Kerstmis