Skip to main content

Uit de parochie

Hier vindt u inspirerende teksten van onze voorgangers...

Dat wij als christenen mogen overtuigen

In deze paastijd denken wij aan de verrijzenis van Jezus. Zijn verschijningen aan zijn leerlingen. Bij de eerste verschijning was Thomas niet aanwezig. Hij geloofde zijn collega’s niet toen die hem alles vertelde. Gelukkig is Jezus nog eens verschenen. Deze Thomas had geluk. Jezus liet zich door hem aanraken en Thomas kon geloven. Die Thomas had veel geluk.

Lees meer …Dat wij als christenen mogen overtuigen

Een icoon is een venster op de hemel!

icoon maria 2Beminde gelovigen, kent u de icoon van Onze-Lieve-Vrouwe van Altijddurende Bijstand? Vast wel, daar zij in bijna alle kerken in onze parochies te bewonderen valt. Het is die icoon waarop Jezus op de linkerarm van Zijn en onze Moeder Maria rust en waarbij Hij een sandaal verliest. Het origineel van al deze iconen (= ware afbeelding) kunt u vinden in de sint Alfonsus de Liguori-kerk te Rome. De Orthodoxe Kerk viert haar feest op 30 april en op de 6e zondag na Pasen (zondag van de blindgeborene). Wij Katholieken vieren het echter op 27 juni.

Lees meer …Een icoon is een venster op de hemel!

Slapen of waken ……..?

Iedereen kent het verhaal van Jezus in Getsemane (hof aan de voet van de Olijfberg). Hij gaat met drie van zijn leerlingen naar een aparte plek en vraagt zijn leerlingen om te blijven waken en te bidden. Jezus wordt overweldigd door angst, maar toch blijft Hij trouw aan zijn zending: Uw wil geschiede, zegt Hij.
Jezus heeft vrijwillig zijn passie en zijn kruisdood aanvaard, uit liefde voor ons. Hij wist wel dat hij na zijn lijden, na drie dagen zou verrijzen.
Het zou mooi zijn als wij niet elke dag op de proef worden gesteld. Er is al genoeg ellende om ons heen. Misschien bevinden wij ons nu in Getsemane net als Jezus. Zijn wij in staat om aan God te vragen: Uw wil geschiede?

Lees meer …Slapen of waken ……..?

Vastentijd 2023

Met Aswoensdag beginnen wij de vastentijd, de traditionele tijd van 40 dagen ter voorbereiding op de Goede Week en Pasen. Het getal 40 doet ons denken aan de 40 dagen van bekoring en strijd van de Heer Jezus in de woestijn, maar ook aan de 40 jaar van het volk van God in de woestijn, op weg naar het beloofde land. Vrij vroeg in de geschiedenis van het christendom hebben de gelovigen de noodzaak gevoeld van een tijd van bekering en terugkeer naar de Heer voordat men Pasen zou vieren, het belangrijkste feest van ons geloof.

Lees meer …Vastentijd 2023