Skip to main content

Willibrord

Sint Willibrord, patroonheilige van Nederland. De monnik die samen met elf gezellen zijn vaderland, Engeland, verliet om als missionaris in onze streken het geloof te verkondigen. Wij vieren elk jaar op 7 november zijn feest. Ik kende hem helemaal niet voordat ik naar Nederland kwam. Nu wil het geval dat ik precies 30 jaar geleden op zijn feestdag in dit land kwam. Ik zag dit aanvankelijk als een toeval, maar later als een soort teken van boven: een bemoediging of een bevestiging om hier Christus te volgen en te verkondigen. Deze gedachte hielp mij vooral op die momenten waarop ik dacht: wat doe ik hier? Zou ik niet beter ergens anders mijn geluk kunnen gaan zoeken? Toch ben ik vandaag nog hier en ook blij en dankbaar!

Willibrord en zijn metgezellen hadden het niet makkelijk in die tijd. Wij spreken over 1300 jaar geleden. Het evangelie was in de Lage Landen nog niet eerder verkondigd. De mensen die toen hier woonden waren niet zo lief en meegaand als vandaag. Maar Willibrord en zijn gezelschap waren doorzetters, uit liefde voor Jezus en ijver voor de zielen. Van hem schrijft de monnik Alcuin, een tijdgenoot: “Vele volken heeft Willibrord bezocht om ze allen te brengen naar de weg van de waarheid. Hij heeft zichzelf niet gespaard, hij heeft wilde stammen getrotseerd met het risico er als martelaar te sterven. Maar God heeft hem bewaard voor het heil van velen, want door zijn prediking zou hij groter glorie verwerven dan wanneer hij alleen de kroon van het martelaarschap had ontvangen”.

Van Willibrord is ook bekend dat hij naar Rome ging, naar de toenmalige paus, om toestemming en zegen te vragen voor zijn missiewerk. Later wijdde de paus hem zelfs tot bisschop en zo werd Willibrord de eerste bisschop van Utrecht. Deze gebeurtenis in het leven van Willibrord is ook van groot belang. Hij ging niet zijn eigen weg, hij wilde niet los van Petrus bouwen. Het waren natuurlijk andere tijden, toch getuigt de houding van deze apostel van de Lage Landen van zijn nederigheid en zijn geloof. Heiligen laten zich leiden, kunnen gehoorzamen, zetten hun eigen plannen en verlangens onder de wil van God. Heiligen maken zich klein. Zo doet God grote dingen met hen. Ook in onze tijd.

Moge Sint Willibrord, vader van ons geloof, onze Kerk in Nederland, ook in deze tijd beschermen.

Pastoor Samuel