Skip to main content

WJD 2023

«Dierbare jongeren, ook vandaag hebben wij licht nodig. Wij hebben een lichtstraal nodig die ons hoop geeft om de vele donkerheden van dit leven tegemoet te kunnen treden, de vele dagelijkse verliezen waarbij wij, om die te kunnen dragen, het licht van de verrijzenis van Jezus nodig hebben. Hij is het licht dat niet ondergaat, Hij is het licht dat ook ’s nachts schittert. Onze God verlicht. Hij verlicht ons gelaat, ons hart, ons verstand».

Het zijn woorden van onze paus Franciscus op zondag 6 augustus jl. bij de mis ter afsluiting van de Wereld Jongeren Dagen te Lissabon. Hij spoorde de ruim anderhalf miljoen jongeren uit heel de wereld aan om Christus te blijven volgen, om zo licht te zijn in deze wereld waar vaak duisternis de overhand heeft.

Ook pastoor Andrea en een paar jongeren uit onze regio waren daar dit jaar aanwezig, samen met ruim honderd jongeren van ons bisdom en een paar honderd uit heel Nederland.

De WJD worden eens in de 2-3 jaar gehouden, ergens in de wereld. In 2025 zal het in Rome plaatsvinden, in het kader van het jubeljaar. En in 2027 in Seoul, Zuid-Korea.  De heilige paus Johannes Paulus II heeft begin jaren ’80 van de vorige eeuw het initiatief genomen voor de WJD.

Er was echt een heilige man nodig om zoiets op poten te zetten, een man met een grote liefde voor Jezus en Maria en een groot hart voor de jongeren van deze tijd. Een profeet, een apostel met een woord van bevrijding voor deze generatie.

In het verleden ben ik ook vaak naar deze internationale ontmoeting gegaan. Echt een bedevaart met catechese, gebed, vieringen, momenten van gezonde ontspanning en natuurlijk ook een beetje toerisme… En met als hoogtepunt de ontmoeting met de paus samen met de miljoenen gelovige jongeren uit alle werelddelen.

De allereerste keer was voor mij in Denver, de hoofdstad van Colorado (VS) in 1993. Toen voelde ik duidelijk de roeping van de Heer om priester en missionaris te worden. Een paar maanden na die dagen was ik al in Nederland om hier te gaan werken in Gods wijngaard.

De WJD zijn een lichtpunt voor miljoenen (vooral jonge) mensen uit heel de wereld die in deze tijd Christus willen leren kennen en volgen, jongeren die hun leven willen leven met een doel voor ogen. Ik durf te zeggen dat de WJD vandaag een gebeurtenis van hoop voor de Kerk en de samenleving zijn.

Daarom vind ik het uitermate opmerkelijk en teleurstellend dat dit evenement bijna geen aandacht heeft gekregen in de media van ons land. Doodgezwegen, op een paar kleine uitzonderingen na. Miljoenen jongeren die vandaag de dag bij elkaar komen zonder de noodzaak van “seks, drugs en rock ’n roll” (en ook geen alcohol). Geen geweld, geen rel, geen optocht, geen protest, geen oordeel, geen haat tegen andersdenkenden, geen gewapende vrede met je naaste. Alleen het verlangen om samen met andere mensen het licht te vinden dat niet ondergaat. Dat is goed nieuws, dat was wel de moeite van het vertellen waard, vind ik.

Gelukkig schijnt het licht ook daar waar men het niet merkt…

Pastoor Samuel