Skip to main content

Priesterwijding Wim Zürlohe

 «Zoek, Heer, uw Knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren» [psalm 119]

Met vreugde en dankbaarheid aan God en onze bisschop Jan Hendriks, deel ik u mee dat onze permanente diaken Wim Zürlohe op zaterdag 28 oktober a.s. om 10.30 uur in de St. Martinuskerk van Bovenkarspel tot priester zal worden gewijd.

Het gebeurt niet vaak dat een 80-jarige tot priester wordt gewijd, sterker nog: er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en er is zelfs speciale toestemming uit Rome voor nodig. Maar wij weten het: voor God is niets onmogelijk. Wat kortgeleden ondenkbaar leek te zijn, hopen wij nu dus wel mee te maken.
Jaren geleden, na het verlies van zijn vrouw Astrid, voelde Wim de roeping om de Heer te volgen en in zijn wijngaard te gaan werken als diaken. Dat heeft hij met enthousiasme en toewijding inmiddels al ruim twee jaar gedaan in onze streek.
Maar onze God blijft zijn kinderen roepen en verrassen. Dat voelde Wim in deze jaren en, gehoorzaam aan het oordeel van de Kerk over zijn roeping, is hij blij en dankbaar dat hij nu in Gods wijngaard mag gaan werken als priester.
Iedereen is van harte welkom om deze vreugdevolle gebeurtenis voor Wim en onze Kerkgemeenschap bij te wonen. Dat kan bij het feest van de priesterwijding van Wim in Bovenkarspel en ook bij zijn eerste plechtige eucharistieviering daags daarna op 29 oktober a.s. om 10.00 uur in de regioviering in de H. Lucaskerk van Venhuizen.

Pastoor Samuel