Skip to main content

Wordt dit de katholieke kerk van de toekomst

Alweer bijna anderhalf jaar geleden hebben een aantal ‘gewone’ betrokken katholieken in Wognum meegedaan aan wat plechtig een ‘synodale consultatie’ genoemd werd.
We hebben toen op verzoek van paus Franciscus met elkaar gesproken over tal van belangrijke onderwerpen die met de kerk te maken hebben.
Deze synodale consultatie vond op duizenden plekken over de hele wereld plaats.
Over twee maanden is er in Rome een bisschoppensynode waar de resultaten van de consultatie worden besproken.

De bisschoppensynode heeft door de wereldwijde consultatie de volgende uitgangspunten gekregen:
De katholieke kerk moet een plek worden waar iedereen welkom is.
De rooms-katholieke kerk moet een luisterende kerk worden, aantrekkelijk ook, met een open houding, die iedereen verwelkomt en omarmt. Ook LHBTI-‘ers en gescheiden gelovigen. In de kerk van de toekomst moeten vrouwen meer te zeggen krijgen en gewone gelovigen moeten meer worden betrokken bij het bestuur.

De synodale consultatie moet volgens de paus leiden tot een meer luisterende kerk, "waarin iedereen iets te leren heeft: het gelovige volk, het bisschoppencollege en hij zelf ook.”
Tijdens de bespreking van de samenvatting van de consultatie op de synode mogen voor het eerst vrouwen niet alleen mee praten maar ook mee stemmen. Ook moeilijke onderwerpen zoals het celibaat, misbruik en de positie van de vrouw worden op de synode besproken. Een belangrijk gespreksonderwerp is de mogelijkheid van de wijding van vrouwen tot diaken. Dit zou een voorzichtige eerste stap kunnen zijn op de weg naar het priesterschap voor vrouwen. Dit najaar is de eerste zitting van de bisschoppensynode en er is een slotzitting in oktober 2024.

Ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren!

Diaken Jules Post

(Bron: artikel van Stijn Fens in het dagblad Trouw van 21 juni)