Skip to main content

Pinksteren 2023

Beste parochianen, dit weekend vieren wij Pinksteren, de dag waarop de leerlingen de Heilige Geest ontvangen. In onze westerse cultuur heeft dit feest geen betekenis. Velen kennen het woord van de radio of televisie, maar weten dus niet wat men met Pinksteren nu eigenlijk viert.

Als een van uw kleinkinderen vraagt wat Pinksteren eigenlijk is, wat zou uw antwoord dan zijn? Ja, de Heilige Geest is God zelf; Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest, één God in drie Personen. Uw kleinkind zou dit niet snappen. Het helpt niet als wij met theologische verhalen komen. Om uit te leggen wie de Heilige Geest is, moet u met feiten komen, over gebeurtenissen vertellen waar u de Heilige Geest hebt ervaren, gevoeld of hebt gezien.

Waar tweedracht en boosheid, gezeur en gemopper is, daar is de Geest van God zeker niet. Waar liefde en eenheid is, daar is de Geest aanwezig. Het kan zeker gebeuren dat er onenigheid en onbegrip is, dat is menselijk en moet ook natuurlijk gebeuren, maar dan als er geen verzoening en liefde is, staan wij als kerk en gelovigen, alleen voor onze eigen interesses en belangstelling en wij kijken niet om ons heen en naar de noden van de anderen.

Om de toekomst van onze katholieke kerk in de Streek te waarborgen moeten wij samen verder, ondanks de verscheidenheid van ervaringen en manier om ons geloof te beleven, en moeten we eraan werken om de eenheid en de liefde te bewaren. Zo werkt de Heilige Geest in ons mensen. Hoe kunnen wij onze kerk aantrekkelijker maken als wij niet naar elkaar luisteren of niet willen samenwerken?

Wij weten allemaal wat er gaande is in onze regio. Het is een gunstige tijd: Pinksteren! Vraagt om de Heilige Geest voor u, voor uw medeparochianen, voor de parochieraden, parochiebestuur en pastoresteam, zodat uw kleinkind wel kan snappen wat of wie de Heilige Geest is, zodat wij een mooie en aantrekkelijke toekomst bouwen voor de katholieke kerk in de regio West-Friesland.

Pastoor Andrea Geria.
Mei 2023