Skip to main content

Dat wij als christenen mogen overtuigen

In deze paastijd denken wij aan de verrijzenis van Jezus. Zijn verschijningen aan zijn leerlingen. Bij de eerste verschijning was Thomas niet aanwezig. Hij geloofde zijn collega’s niet toen die hem alles vertelde. Gelukkig is Jezus nog eens verschenen. Deze Thomas had geluk. Jezus liet zich door hem aanraken en Thomas kon geloven. Die Thomas had veel geluk.

Maar wat met al die Thomassen, mannen en vrouwen in deze moderne tijd. Al die mensen die in onze tijd zeggen: “Wanneer ik niets van die Jezus kan voelen, dan kan ik niet geloven. Kijk om je heen, is dat de wereld van liefde? “Wat gebeurt er met die mensen die datgenen wat erover Jezus wordt gezegd, gewoon niet meer geloven. En Thomas herhalen “laat het mij maar zien, geef mij maar de bewijzen want als er geen bewijzen zijn kan ik niet geloven. Wie overtuigt onze modernen Thomassen?

Het antwoord kennen we allemaal. Om de mensen in onze tijd tot geloof te brengen heeft Jezus ons nodig. De tijd waarin Jezus levend door gesloten deuren ging en je jouw vingers in zijn wonden kon leggen, die tijd is voorgoed voorbij. Op die manier zullen de mensen in onze tijd niet meer tot geloof komen. Nee, het is onze opdracht om die mensen te overtuigen.

Wij zullen de wegen moeten vinden om onze medebroeders en zusters tot geloof te brengen. Heel veel geleerde mensen, grote denkers hebben er boeken over geschreven Boeken over weg naar geloof. De meeste van ons kennen de namen niet meer maar wat we wel kennen is moeder Theresa die heel haar leven heeft gewijd aan de armen en stervenden van Calcutta. Die Moeder Theresa kennen we allemaal. En de woorden en zinnen kunnen hoogstens mensen overreden maar mensen overtuigen is wat anders, daar is meer voor nodig.

Er zijn ook vele boeken vol geschreven over naastenliefde. De meeste van die boeken verstoffen in de bibliotheek. Maar Titus Brandsma zijn optreden in de krijgsgevangenkampen kennen we weer wel. Misschien ook wel het leven van pater Damiaan die melaatsen opzocht en verzorgde en uiteindelijk ook zelf aan melaatsheid is gestorven. Dat zijn indringende beelden van naastenliefde.

Mensen die hun geloof levend laten worden zoals Titus Brandsma zoals moeder Theresa, die vallen op, die zetten ons tot nadenken en laten zien dat Jezus Christus ook in deze tijden wat voor mensen kan betekenen. Woorden en zinnen kunnen ten hoogste overreden, maar een door geloof gekenmerkt leven zo’n leven kan overtuigen. Zo’n leven maakt Jezus zichtbaar voor iedereen.

Zoals gezegd, Zusters en broeders, Jezus gaat in onze tijd niet meer levend door gesloten deuren om mensen te overtuigen. Neen, Jezus heeft in onze tijd mensen nodig, ons christenen die door hun manier van leven getuigenis afleggen van zijn boodschap. Mensen die in hun leven heel praktisch zichtbaar maken wat Christen zijn betekent-met alle consequenties, mensen die gewoon als Christen leven. Want zo’n leven overtuigt.

Diaken Wim Zürlohe, april 2023