Skip to main content

Een icoon is een venster op de hemel!

icoon maria 2Beminde gelovigen, kent u de icoon van Onze-Lieve-Vrouwe van Altijddurende Bijstand? Vast wel, daar zij in bijna alle kerken in onze parochies te bewonderen valt. Het is die icoon waarop Jezus op de linkerarm van Zijn en onze Moeder Maria rust en waarbij Hij een sandaal verliest. Het origineel van al deze iconen (= ware afbeelding) kunt u vinden in de sint Alfonsus de Liguori-kerk te Rome. De Orthodoxe Kerk viert haar feest op 30 april en op de 6e zondag na Pasen (zondag van de blindgeborene). Wij Katholieken vieren het echter op 27 juni.

De aloude icoon (de zogenaamde oerafbeelding) werd reeds vereerd in het oude Constantinopel, het huidige Istanbul, van AD 430 tot aan de inname door de Islamieten in 1453. In het Griekstalige Byzantijnse Rijk heet de icoon “Hodegetria” (= geleidster), vanwege het feit dat de beeltenis aan twee blinden het licht in de ogen heeft teruggegeven (vandaar ook die zondag van de blindgeborene). Moeder Maria wijst naar haar zoon, de menswording van het goddelijk Licht. Maria kijkt zelf niet naar haar zoon, maar naar de kijker. In Rusland en de Ukraine heet zij “Stradsnaia” (= de lijdende), wegens de twee engelen die de Moeder Gods omzweven met de lijdenswerktuigen. Voor de kijker rechts aartsengel Gabriel met het kruis en de spijkers; links aartsengel Michaël met beker, lans en rietstok. Beider handen zijn bedekt, daar je heilige zaken niet zomaar aanpakt met de blote handen. Vandaar dat Paus en Bisschoppen vroeger handschoenen droegen tijdens de Mis. Sinds 1866 hangt de icoon op haar huidige plek ter stichting van een ieder!

De losse sandaal van Jezus verwijst naar Johannes de Doper die zei dat hij het niet waard is om de sandaal van Jezus los te maken. Tevens slaat het op de schrik van Jezus en Maria door de boodschap der beide engelen over het komende lijden en sterven van het goddelijk Kind. De schok van het schrikken doet dan de sandaal van het voetje schieten. Doet u eens een gebed of steekt u een kaars op bij OLV van Altijddurende Bijstand om ons aller Moeder steun te vragen in moeilijke situaties waarin u zichzelf of een ander in bevinden mag. Dat de Heer ons en onze dierbaren zegene, tegen alle kwaad bescherme en geleiden mag tot het eeuwige leven en dat de zielen der overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten. Amen!

Kapelaan Peter Piets, maart 2023