Water en licht

Bent u weleens in het Heilig Land geweest, het huidige Israël? Zo ja, dan hebt u zeer waarschijnlijk ook de rivier de Jordaan bezocht. Tussen de militairen met geweren en de mijnenvelden doorrijdend komt u dan uit bij een watertje dat niet bijster bijzonder oogt. Aan de overkant, de zijde van het moslimland Jordanië, staan wederom soldaten met schietijzers u ietwat nors aan te staren. Dit kleine oppervlak aan water is dan de plek waar Jezus door zijn neef Johannes gedoopt is. De plek dus ook waar de hemel openging en de duif neerdaalde als teken van de Heilige Geest. Zo’n witte vredesduif vanuit den hoge staat toch wel in schril contrast met de situatie van heden ten dage! Oftewel; de plek zelf is momenteel niet inspirerend voor wat het ons lichamelijk oog aanreikt.

Derhalve is het zaak om met een open hart voor inspiratie en met ons geestelijk oog waar te nemen. Het puur natuurlijke en materiële geeft ons niet zo veel. Het religieuze, immateriële des te meer. De hemel reikte hier tot aan de aarde, net zoals tijdens de Eucharistie. Uiterlijk ziet de geconsacreerde hostie er hetzelfde uit als één die dit niet is. Een gelovig gemoed weet echter beter: het is de Heer zelf die tot ons komt in de Mis en wij mogen Hem binnenlaten in ons gestel, in ons leven. Het licht van Christus dat wij tot ons nemen in de communie verlicht ons levenspad en brengt ons Zijn vrede. Zodat wij telkenmale in de Eucharistieviering herinnerd worden aan onze doop die ons door het heilige water tot kinderen van God maakte.

Licht ervaren wij ook op Maria Lichtmis (officieel: opdracht van de Heer in de tempel). Met deze mooie traditie eren wij met liefde de moeder van God, Maria. Zij is onverbrekelijke verbonden met het Heilswerk van haar zoon. Het Evangelie van deze dag gaat over hoe moeder Maria met baby Jezus naar de tempel komt om Hem aan God op te dragen/ toe te wijden. Simeon en zijn vrouw Hanna zijn vaak in dit huis van de Heer te vinden. Beide mensen zijn reeds over de 80 jaar, maar mogen als eerste luid verkondigen dat dit kind de langverwachte Messias is. Simeon voorzegt dat het kind, dat Maria 40 dagen na de geboorte in de tempel aan God opdraagt, de zegen en het licht van God over alle mensen zal doen stralen. Uiterlijk een schijnbaar doodgewone baby, maar voor gelovige mensen het heil der wereld! Dat het licht dat Jezus is en geboren werd in de kerstnacht over ons allen mag schijnen! 

Kapelaan Peter Piets

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.