Afscheid kapelaan Acuña

Beste parochianen,
De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester.

Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg geholpen.

Het was ook een periode die gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie die alles in het leven anders maakte dan we gewend waren. Het was een moeilijke tijd. Vooral bij de uitvaarten, maar toch zijn we erin geslaagd om met een klein aantal mensen, op een goed en christelijke manier afscheid te nemen van hen die ons dierbaar waren.

De live-streaming was ook een gelegenheid om parochianen te bereiken die de H. Mis niet konden bijwonen, en misschien was het ook een manier om de liturgie weer opnieuw te beleven.

Bij jullie, in Westfriesland ZO!, heb ik geleerd om mijn eerste stappen te zetten als priester van de Katholieke Kerk. Een prachtige taak, die mijn hart met vreugde vult. U hebt mij de gelegenheid gegeven om binnen te treden in uw leven en u hebt mij toegestaan u het nieuws te verkondigen dat het hart van de mens verandert: de onvoorwaardelijke liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, onze Heer.

Natuurlijk zou dit niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van vele mensen, want God handelt niet met een toverstaf vanuit de hemel. Eerst en vooral was er het pastoresteam die mijn eerste stappen als priester heeft begeleid. Een beginnend priester heeft een taak, die groter en moeilijker is dan menigeen zich kan voorstellen! Gelukkig waren er ook parochianen die mij steunden door met mij te praten en naar mij te luisteren. En het parochiebestuur die van een afstandje mijn werk wist te steunen en te waarderen.

Ik zou willen besluiten met een groet aan elke parochiaan die zijn huis, zijn leven, zijn hart wist open te stellen... voor deze beginnende Chileense kapelaan, die pas van de opleiding naar Westfriesland ZO! kwam. Ik wens u als altijd de vrede van Christus toe en ik beloof u in mijn gebeden te gedenken, opdat u de oneindige liefde van God dag na dag mag ervaren.

Ook vanuit mij nieuwe werkplek blijf ik nog betrokken bij de regio Westfriesland ZO!

Het jongerenpastoraat van ons bisdom heeft een nieuwe impuls nodig. Ik nodig  u uit om onze jongeren aan te moedigen om deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in 2023 in Portugal. Het biedt hen een unieke kans om samen met miljoenen andere jongeren het geloof op een eigentijdse manier te beleven.

Voor nu vraag ik u te bidden dat alle jonge mensen die de Heer roept, een onvergetelijke ervaring mogen beleven. Op dezelfde wijze vraag ik u mij te gedenken in het gebed, opdat ik de zending die de Heer mij heeft toevertrouwd, mag voortzetten.

Met een hart vol dankbaarheid wens ik u Gods zegen toe, Javier Acuña, Kapelaan.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.