Bericht van kapelaan Acuña

Beste Parochiaan,

Ik schrijf u bij deze gelegenheid om u een prettige vakantie te wensen. Voor ons allemaal is het een jaar vol nieuwe ervaringen geweest, maar voor velen ook een moeilijke tijd. De pandemie heeft niemand onverschillig gelaten.

Ik wil in het bijzonder één ding benadrukken van het laatste anderhalf jaar. We hebben ervaren dat we niet alleen zijn. We hebben gezien hoeveel goeds er in onze harten is. Keer op keer hebben we een helpende hand kunnen toesteken aan mensen in nood. Door simpele dingen te doen, zoals boodschappen of iemand bezoeken die alleen is en tijdens de lock-down een telefoontje plegen. Goed doen aan mensen in nood, is een naastenliefde die in ieder van ons aanwezig is.

Van mijn kant heb ik de liefde en de bezorgdheid mogen ervaren van velen, die mij nauwelijks kenden, maar het beste van zichzelf hebben gegeven om mij ter zijde te staan en mij te steunen in deze taak die God mij heeft toevertrouwd: De liefde van Jezus Christus doorgeven. U hebt vast wel eens over mijn ervaring gehoord of gelezen. Vandaag wil ik er nog een met jullie delen die mijn leven heeft veranderd. Dat de Heer mij naar dit, voor mij verre land, gezonden heeft, Nederland.

U zult zich zeker wel eens afvragen: hoe is het toch mogelijk dat kapelaan Acuña zijn leven als leraar in Chili heeft opgezegd om als priester in Nederland te gaan werken? Dat zal ik u vertellen, sinds mijn jeugd ga ik met mijn ouders naar de kerk. Voor mij is het een gunstige ervaring geweest. Maar het neemt niet weg dat ik meer dan eens situaties ben tegengekomen die moeilijk te aanvaarden waren en andere die ik eerlijk gezegd niet begreep. Een keerpunt in mijn leven als18-jarige was, wat ik meemaakte aan het begin van mijn studie aan de universiteit. Op dat moment, alles verliep perfect, hoorde ik de aankondiging die wij allen meer dan eens hebben gehoord: "God houdt van je". Zo is het, en ik weet zeker dat jij er ook zo over denkt. Dat is wat we altijd horen van onze ouders, op school en natuurlijk elke keer als we in de kerk komen.

Met deze eenvoudige woorden wil ik jullie vandaag een vraag voor deze vakantietijd meegeven. Hebt u deze liefde van God in uw eigen hart ervaren, of handelen we alleen maar uit gewoonte en omdat anderen het zeggen dat we aardig moeten zijn? Wat ik u kan zeggen is dat ook ik dit een lange tijd aan de kinderen leerde in de catechese en in de godsdienstlessen die ik gaf. Maar er was een vraag in deze waarheid die ik vaak niet durfde te uiten: Is het waar dat God MIJ liefheeft, zelfs als ik de dingen niet volmaakt doe, zoals ik geleerd had?

Na verloop van tijd ontdekte ik dat het herkennen van Gods liefde een ervaring is. Niet een ervaring met het verstand, maar met het hart, in het concreet leven. Want wanneer het moment van beproeving komt, van moeilijkheden en onvermogen om de concrete situaties van het leven onder ogen te zien, is wat iemand heeft gezegd of wat je hebt geleerd toen je naar de catechese ging voor je eerste communie, niet genoeg.

Vandaag wil ik u zeggen dat ik oneindig blij ben dat ik op een dag de uitnodiging heb aangenomen om in mijn eigen hart deze liefde van God te leren kennen. Was het in het begin een aangeboren reactie om te luisteren, mettertijd is het een antwoord geworden op de existentiële twijfels die ik heb, zoals wij ongetwijfeld allemaal hebben.

In de laatste 20 jaar van mijn leven waarin ik deze bijzondere ervaring binnen de Kerk heb mogen beleven, leer ik mezelf dag na dag kennen en ervaar ik de dankbaarheid van Gods liefde. Het is een geleidelijke verandering geweest, met ups en downs. Maar ik verzeker u dat het gevoel van droefheid en ontevredenheid – die toen der tijd mij heerste- beetje bij beetje is omgeslagen in vreugde en innerlijke vrede. Ik had nooit kunnen denken dat ik zo gelukkig zou kunnen zijn elke keer als ik de Eucharistie kan vieren of in gesprek met mensen ga.

Ik vertel u dit alles, omdat ik u wil bemoedigen dat ook u in deze zomertijd kunt verlangen naar deze vreugde die ons gratis wordt aangeboden. U zult zien hoe de Heer ons de gelegenheid zal blijven geven om die te vinden en zijn liefde te ervaren. Het is niet voor de goeden en volmaakten, maar voor allen die het willen aanvaarden. Want Jezus zelf heeft gezegd, dat Hij gekomen is opdat zij, die Hem kennen, leven zullen hebben en wel in overvloed.

Ik groet u met grote genegenheid en ik wens u mijn zegen,

Kapelaan Javier Acuña.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8697.jpg