Uit de Parochie - Wim Zürlohe

Beste Parochianen,
De afgelopen weken hebben we in de Mattheus evangelies diverse gelijkenissen mogen horen over het zaad en het onkruid. En het afgelopen weekend, 25/26 juli hoorden we dat het Rijk der hemelen op een grote schat lijkt.

Allereerst moest ik denken aan onze eigen geestelijke tuin, wieden we daar ook wel onkruid zoals bijvoorbeeld, onaardigheid tegen een medeparochiaan, een buur, misschien wel ongerustheid over de nabije toekomst, of kwetsbaarheid of onmacht. We zouden ontmoedigd kunnen worden want elke keer als we bij onze geestelijk tuin stilstaan, zullen we constateren dat het onkruid welig tiert. Maar kijk dan ook naar je aardse tuin ook daar constateer je dat het onkruid steeds weer terugkomt. Ik denk dat we in ons geestelijk leven onkruid zullen moeten accepteren maar waar we voor moeten waken is als het onkruid gaat woekeren.
Dan kan het fout gaan.

Wij mensen met onze geestelijk tuin met wat onkruid kunnen wel werken aan elkaar, aandacht geven, vriendelijkheid, en bemoediging. Want daarmee verbeteren we onze omgeving en daarmee werken we hier aan dat mooie koninkrijk van goede God. Want parochianen er is nog zoveel beters te bereiken in onze parochies, in onze dorpen, in ons land en in de wereld.

Goede God, help ons met uw barmhartigheid
U zoekt naar ons, ieder individueel
Maak dat we, ik mij door u laat vinden
Maak dat ik de mensen om mij heen hoor,
en dat ik dan naar voren kan treden
om een bemoediging te zeggen
goede God, vind mij en zeg mij
waar het echt omgaat. Dan kan ik naar voren treden.
Wim Zürlohe Diaken in opleiding, 29 juli 2020.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952