Uit de parochie - Gastvrijheid

Zondag 28 juni Thema Gastvrijheid

Gastvrijheid is een groot goed in alle tijden en culturen. Het werkt voor iedereen positief. Gastvrij zijn naar je naaste is ook gastvrij zijn voor God zelf en dat kan soms verrassende dingen opleveren. De vraag aan ons die Jezus vandaag stelt is: Durven wij de uitdaging aan te kiezen voor een open en gastvrije houden tegenover onze medemensen onze mede parochianen. En zijn wij bereid om op te staan en erop uit te gaan.

God, wakker het vuur
van de hoop in ons aan
zodat ons harnas van
onverschilligheid wegsmelt
en we vol vertrouwen
naar de toekomst kijken.

Laat de ideeën
Voor onze gemeenschappen
in ons opborrelen
en help ons om
zo door te geven
en er iets mee te doen.

Maak ons tot mensen
die bruisen van energie
en tintelen van levenslust
bezield met een kracht
die bergen kan verzetten
en stormen weerstaan.

Laat ons enthousiasme
aanstekelijk werken
zodat onze gemeenschappen
vol worden met mensen
die er samen iets goeds
van willen maken.

Dat parochianen wens ik u in parochiegemeenschap van harte toe.
Wim Zürlohe Diaken in opleiding

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952