Uit de parochie

Bericht van kapelaan Javier

Want telkens wanneer wij van dit brood eten, gedenken wij de grote liefde die Jezus voor ons heeft; dat Hij bij ons blijft en ons niet in de steek laat'.

Beste parochianen,
Ik ben blij om u weer te mogen schrijven. Ik nodig u uit om u samen met mij verheugen. Want in deze tijd plukken wij de vruchten de vele inspanningen die wij gedurende lange tijd hebben geleverd. We kunnen het zien in onze omgeving waar een overvloed van prachtige kleurrijke bloemen onze streek elke dag opfleuren. Velden vol vreugde.

Lees meer: Bericht van kapelaan Javier

Wat is vrijheid

Tja, da’s een lastige vraag. Als ik voor mijzelf meer vrijheid wens in gedachten, doen en laten, kan het betekenen dat het ten koste gaat van de vrijheid van anderen. Immers, als ik schoner drinkwater wil dan zal ik moeten stoppen met het gebruik van giftige stoffen lozen in het oppervlaktewater…….. Als ik mijn bedrijfsbusje zo dicht mogelijk bij mijn eigen voordeur wil hebben, omdat ik geen meter te veel wil lopen en daarom maar parkeer voor het keukenraam van de buren…….. Als ik hou van harde muziek met de ramen open terwijl ik weet dat er een buurtbarbecue is……… Als je jezelf op de voorgrond plaatst over de grenzen van het toelaatbare heen…… Als je land in een oorlog wordt meegezogen waar nooit iemand wijzer of beter door zal worden en je bekomt een oproep als dienstplichtige……

Lees meer: Wat is vrijheid

Kijk eens in de spiegel!

In alle evangelielezingen die we hebben kunnen horen in de vastentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt van ons gevraagd om verder te kijken dan onze neus lang is, of nog beter, om met de ogen van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een met vooroordelen gekleurde bril naar de wereld om ons heen. Jezus vraagt echter van ons om met ogen vol liefde te kijken.

Lees meer: Kijk eens in de spiegel!

Pasen 2022

Met welke ogen kijkt God naar de mens? Hoe kijkt Hij naar ons? Hoe ziet Hij ons vandaag? De dagen van de Goede Week en van Pasen geven ons elk jaar een antwoord op deze vraag. Dat antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde, het verandert niet in de loop van de geschiedenis.
De blik van God op de mens is die van Jezus. Hij kijkt naar Judas de verrader; Hij kijkt naar de machtigen die Hem ter dood veroordelen; Hij kijkt naar Petrus en de andere leerlingen (niet bepaald de moedigste vrienden die je je zou wensen); Hij kijkt naar de mensen die Hem kruisigen (en die Hem een paar dagen eerder nog toejuichten); Hij kijkt vanaf het kruis naar zijn Moeder en naar Johannes voordat Hij zijn ogen sluit.

Lees meer: Pasen 2022

De verloren zoon

Zondag 27 maart 2022 lezen wij in het evangelie het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15,11-32)
Wij, mensen kijken vaak naar God, naar onszelf, en naar de ander zoals de oudste zoon naar zijn vader en zijn jongere broer kijkt. De liefde van God is voor ons aan voorwaarden gebonden. Je moet eerst berouw hebben dan zal God je als zijn kind aannemen; je moet eerst je schuld betalen dan zal God je vergeven. Het komt vaak niet in ons hoofd op dat de liefde van deze moeder-vader onvoorwaardelijk is.

Lees meer: De verloren zoon

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.