Uit de parochie

Hier vindt u inspirerende teksten van onze voorgangers...

Open je hart

‘Het is beter je hart te openen dan je portemonnee ……..’

Hallo allemaal,
Op het moment dat u dit leest zit ik in een gereformeerd hotel op de Veluwe. Jawel, de Bijbel ligt op een ieders nachtkastje en dus neem je deze als rechtgeaard Katholiek dan ook fluks ter hand om er in te lezen voor het eten of voor het slapen gaan. Dan kom je soms op Bijbelpassages waar voordien je oog nooit echt op is gevallen en je aan het denken kan zetten. Zo ook het volgende……..

Lees meer …Open je hart

Evangelisatie

Onze dierbare Kerk, zoals trouwens alle kerken in deze tijden, staat voor een geweldige uitdaging: een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Het zal totaal anders zijn dan in het recente verleden: minder kerkleden, minder gebouwen, minder relevantie in het openbaar leven en ook minder macht. Dit alles hoeft geen ramp te zijn, de Kerk is tenslotte van de Heer en niet van ons mensen. Dit beseffen is al een goede stap richting de toekomst.

Lees meer …Evangelisatie

Maria ten Hemelopneming

Verering

Het katholieke geloof stelt als een dogma dat Maria in de hemel werd opgenomen en bij Jezus Christus is , haar goddelijke zoon. Maria zou Koningin moeten worden genoemd, niet alleen vanwege haar Goddelijke Moederschap van Jezus Christus, maar ook omdat God haar een uitzonderlijke rol heeft gegeven in het werk van eeuwig heil . Het rooms-katholicisme gebruikt de liturgische Latijnse uitdrukking Ora Pro Nobis, “ wat “bid voor ons “ betekent , en leert aanhangers niet om heiligen te aanbidden, maar vraagt (vragen is een vorm van gebed) die heiligen om voor hen te bidden.

Lees meer …Maria ten Hemelopneming

Afscheid kapelaan Acuña

Beste parochianen,
De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester.

Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg geholpen.

Lees meer …Afscheid kapelaan Acuña

Van wie wil je de naaste zijn?

Het evangelie van afgelopen zondag over de barmhartige Samaritaan raakte me. Ik zal proberen om uit te leggen waarom.

Een wetgeleerde wil nagaan of Jezus wel juist in de leer is, dus stelt de wetgeleerde Hem de vraag wat hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven. Jezus antwoordt hem: ‘Wat hebt u geleerd?

Dit antwoordde de wetgeleerde: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste liefhebben als u zelf.”

Lees meer …Van wie wil je de naaste zijn?

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.