• Home
  • Nieuws
  • Uit de parochie

Uit de Parochie - Wim Zürlohe

Beste Parochianen,
De afgelopen weken hebben we in de Mattheus evangelies diverse gelijkenissen mogen horen over het zaad en het onkruid. En het afgelopen weekend, 25/26 juli hoorden we dat het Rijk der hemelen op een grote schat lijkt.

Lees meer

Uit de parochie - Gastvrijheid

Zondag 28 juni Thema Gastvrijheid

Gastvrijheid is een groot goed in alle tijden en culturen. Het werkt voor iedereen positief. Gastvrij zijn naar je naaste is ook gastvrij zijn voor God zelf en dat kan soms verrassende dingen opleveren. De vraag aan ons die Jezus vandaag stelt is: Durven wij de uitdaging aan te kiezen voor een open en gastvrije houden tegenover onze medemensen onze mede parochianen. En zijn wij bereid om op te staan en erop uit te gaan.

Lees meer

Uit de parochie - Terug naar de kerk

Beste parochianen,
Deze keer schrijf ik u om u uit te nodigen dankbaar en gelukkig te zijn, maar ook om hoopvol en door de ogen van het geloof naar het heden te kijken.

In alle opzichten is het een lange tijd van opsluiting en vasten geweest. Sinds enkele weken hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De Kerk, waar iedereen altijd welkom is, heeft haar deuren weer geopend voor de Liturgische Vieringen. Dit is een teken dat deze pandemie langzaam aan kracht verliest en dat we - altijd met de nodige voorzichtigheid en maatregelen - weer ons dagelijks leven kunnen oppakken.

Lees meer

Uit de parochie - Sacramentsdag

Aanwezig zijn kun je doen op verschillende manieren: je bent slechts lichamelijk aanwezig of slechts geestelijk of beide.
Dat laatste is uiteraard het belangrijkste, zeker voor christenen. Lichamelijk kun je aanwezig zijn zonder er te zijn met hart en ziel. Je kunt in gedachten zijn bij iemand als vriend/vriendin en toch lichamelijk op grote afstand zijn.

Lees meer

Uit de parochie - De diakens

In mei bidden we voor de diakens,
Niet lang geleden heb ik een e-mail ontvangen dat me aan het denken gezet heeft over mijn huidige situatie, het feit dat ik diaken ben. Een transeunt diaken is iemand die zich voorbereidt op het priesterschap. Maar ik realiseer me dat de Heer ervoor heeft gezorgd dat ik langer diaken zal zijn, dan gepland was, (vanwege de coronapandemie die we doormaken) om me te leren wat het werkelijk betekent, diaken te zijn; Dienstbaar zijn. In de kerk is dienstbaarheid altijd aanwezig. Onze identiteit is om anderen te dienen. Vanaf nu wordt het diaconaat (dienstbaar opstellen) een van de leidraden van mijn toekomstige priesterschap. De mensen dienen door onder hen te zijn.

Lees meer

  • 1
  • 2

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952