Skip to main content

Nieuwsarchief

Aanpassing pastoresteam

Aan alle parochianen van de parochies in regio Westfriesland ZO!
Administrator Samuel Marcantognini heeft aan het parochiebestuur van de regio meegedeeld dat medio september 2022 pastor Javier Acuña onze regio zal verlaten. Er komt een nieuwe priester voor terug.

De nieuwe priester heet Andrea Geria, Italiaan, hij is geboren op 10 september 1985 en tot priester gewijd in Haarlem op 30 mei 2015. Sinds zijn wijding is hij kapelaan in de regio Gooimeer, woonachtig in de pastorie van Blaricum. Andrea komt medio september bij Samuel wonen in de pastorie van Zwaag.

Lees meer …Aanpassing pastoresteam

Bedevaart Banneux 2022

banneuxEen klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik kom het lijden verlichten”.

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar. Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

Lees meer …Bedevaart Banneux 2022

The Missionary School 2022

missonary schoolKent u nog jongeren voor The Missionary School?
Paus Franciscus zei het al: ‘Jongeren zijn niet de toekomst maar het nu’.
In oktober start er weer een nieuwe editie van The Missionary School. Een eenjarig traject, waarin jongeren tijdens het eerste halfjaar gedurende vier weekenden geloofsvorming en masterclasses op het gebied van projectontwikkeling krijgen, waarmee ze een missionair project gaan opzetten. Een mooie tijd om vriendschappen op te bouwen en de Kerk beter te leren kennen. In het tweede halfjaar krijgt het project handen en voeten in de parochie.

Lees meer …The Missionary School 2022

Priesterwijding Jaider Chantre Sanchez

Op zaterdag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot priester worden gewijd in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. De plechtigheid vangt om 10.30 uur aan. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.

Wilt u in het bijzonder voor Jaider bidden in deze laatste weken van voorbereiding?

VAN HARTE WELKOM!

Lees meer …Priesterwijding Jaider Chantre Sanchez

Tel uw zegeningen

Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 5 juni 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”.

Lees meer …Tel uw zegeningen

Interview met diaken Jules Post en Ria Kuin

Afgelopen vrijdag hebben Jules Post en Ria Kuin een interview gegeven over de Lourdesreizen, die vanuit onze regio plaatsvinden.

Lourdesreizen – ‘Interview met diaken Jules Post en Ria Kuin, parochie Hoogkarspel’ zie www.weeff.nl 

De plek van religie in ons leven

Mark Wildschut preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 mei 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”.
In deze viering zal Mark Wilschut spreken over “De plek van religie in ons leven”. In het boek ‘De ondergang van het Avondland’ stelt Sprengler dat elke cultuur zich ontwikkelt volgens vaste patronen. Opnieuw beginnen is tegelijkertijd een herhaling. Wat leren wij van het verleden? En wat is daarin de plek van religie?

Lees meer …De plek van religie in ons leven

Verslag synodale consultatie Hoorn

Paus Franciscus heeft de synodale weg wereldwijd geopend om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een missionaire gemeenschap in deze tijd. Hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dit is nieuw voor onze Kerk. Geen enquête of parlement, maar luisteren naar elkaar en luisteren naar de heilige Geest. Want als de heilige Geest er niet bij is, is het geen synode, aldus de paus.

Lees meer …Verslag synodale consultatie Hoorn

Herdenken en vieren van de vrijheid

4 5mei20222022, een jaar waarin we extra stilstaan bij de niet vanzelfsprekendheid van vrijheid.
75 en 76 jaar vrijheid hebben we niet kunnen herdenken en vieren, zoals we zouden wensen.

Sinds eind februari ervaren we weer meer vrijheid door het afschaffen van de vele coronaregels, maar tegelijkertijd werden we geconfronteerd met de inval van Rusland in Oekraïne. We zien afschuwelijke beelden en voelen ons vaak machteloos. Hoe gaan we om met de vluchtelingen uit Oekraïne en hoe verhoudt dit zich tot andere vluchtelingen? Een donkere wolk hangt boven ons hoofd en we ervaren spanningen. Dit heeft zeker invloed op ons gevoel van echte vrijheid.

Lees meer …Herdenken en vieren van de vrijheid

Lijdensverhaal 'Van Palmzondag tot Pasen'

...een audiovisuele productie (18 min.) van Catechesehuis vzw, een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving.

In de montage, van Palmzondag tot Pasen, worden de laatste dagen van Jezus herdacht: intocht in Jeruzalem, Hof van Getsemane, voetwassing, laatste avondmaal, kruisweg, lijden en sterven. Ook de verrijzenis op paasmorgen hoort erbij.
Het is een goddelijk, maar ook heel diepmenselijk verhaal. Wie herkent zich niet in wat Jezus heeft meegemaakt?

Lees meer …Lijdensverhaal 'Van Palmzondag tot Pasen'