• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Kerkproeverij zondag 10 september 2017

“Wees niet bang je naaste uit te nodigen”

‘We zijn een kerk die in angst leeft, maar we zijn ons vrijwel niet van die angst bewust’. Met dit citaat laat Michael Harvey zien waarom we nooit op het idee komen om een vriend, een broer, een zus, een buurman of een collega uit te nodigen om mee naar de kerk te gaan. En als we daarin geen stappen maken, zal de kerk in de westerse wereld nog meer krimpen. Daarom drukt Michael Harvey ons op het hart om de verlegenheid te laten varen en de moed te hebben je naaste die nooit meer in de kerk komt uit te nodigen. Dat heeft geleid tot de beweging die nu ook aandacht krijgt in Nederland en furore maakt onder de titel ‘Back to the Church’.

Lees meer

Taizé-viering op zondagavond 15 oktober in Westwoud

Taize kruisTaizé Westfriesland organiseert op zondagavond 15 oktober a.s. weer een Taizé-viering in de PKN-kerk van Westwoud. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. Adres: dr Nuijensstraat 24, 1617 KA Westwoud.
Naast de iconen van vriendschap en die van barmhartigheid, staat het kruis centraal dat in Taizé bij de gebedsvieringen wordt gebruikt. Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Lees meer

De Zomerschool

De “Zomerschool “is een iniatief van de Raad van Kerken in Enkhuizen. In een tijd dat het voor de kerken een rustige tijd is, willen we voor degenen die toch verdieping zoeken en voor degenen die mogelijk niet op vakantie kunnen de gelegenheid bieden om aan excursies en lezingen deel te nemen.

Lees meer

Bisdombedevaart naar Assisi in 2018!

Met uw parochie op Bisdombedevaart naar Assisi in 2018!
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan. Ook voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen aan een grote verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de wereldkerk. Maar natuurlijk ook een manier voor een persoonlijke ontmoeting met God.

Bedevaart naar Assisi 2018

Lees meer

The Passion - Gebedsestafette

Koepelkerk Hoorn

Witte Donderdag13 april 2017 The Passion

Om 20.30 kijken we gezamenlijk naar “The Passion” op groot scherm in de Koepelkerk. Een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Live vanuit Leeuwarden. Aansluitend napraten over “The Passion” onder het genot van een drankje.

Paaszaterdag 15 april 6 uren Bezinningsestafette

De estafette vindt plaats op paaszaterdag 15 april van 7.00 tot 13.00 uur. Zes thema’s komen aan de orde die door mensen uit Hoorn en omgeving afwisselend, in estafettevorm, worden gebracht. Per uur kunnen wij circa 30 minuten luisteren naar één van deze mensen. Ingevuld door verhalen, beelden, muziek en gesprek.

Lees meer

Kruiswegwandeling

Onderwerp: kruiswegwandeling door Volendam van 1 maart t/m 2e Paasdag 17 april 2017

Wat is een kruisweg? Een kruisweg is een serie van 14 staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen vanaf de veroordeling door Pilatus (1e) tot en met zijn begrafenis (14e). Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent. In de RK-geloofstraditie wordt sinds de 15e eeuw de kruisweg gebeden.

Lees meer

Monoloog van een ontheemde vrouw

Daar sta ik dan... het is hier koud, november, het is hier druk. We staan dicht op elkaar gepakt in dit, ja, wat zal ik zeggen, .. tochtige onderkomen waar je geen stap voor de ander kan zetten omdat daar ook al iemand staat. Een soort overvol asielzoekerscentrum of daklozentehuis. We staan hier tussen allerlei andere figuren uit heel Nederland en de ons omringende landen. Vanuit elke windstreek zie je ze hier staan, starend in de verte, of met de ogen vroom omhoog gericht ,soms kijken ze wat triest, ontheemd, alsof ze niet meer weten waartoe ze hier op aarde zijn.

Lees meer

Stille omgang jongerenprogramma

SO17 afficheSave the date! Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’

Waarom dit thema?

God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven.

Lees meer

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952