Nieuws

Vastenactie 2022

vastenaktie‘Je land is je leven’ is het thema van de komende Vastenactiecampagne. Inheemse volken wonen al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.

Lees meer: Vastenactie 2022

Allerzielenviering

Allerzielen, de dag waarop we onze overledenen gedenken, wordt dit jaar in de onze kerk gehouden op:

dinsdagmorgen 2 november om 10.00 uur

Lees meer: Allerzielenviering

Lezing "Het Onze Vader als Joods gebed"

Zondag 3 oktober, Israëlzondag, om 15.00 uur in de Zuiderkerk van Enkhuizen houdt prof. dr. Dineke Houtman een lezing geven over de verhouding Jodendom – Christendom met als titel "Het Onze Vader als Joods gebed".

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Het wordt 'Onze Vader' genoemd naar de woorden waar het mee begint. Het is het gebed dat rabbi Jezus zijn leerlingen leerde toen ze hem daar om vroegen. In de woorden van het gebed worden de wortels zichtbaar die deze traditioneel christelijke tekst verbindt met de  joodse traditie.

Lees meer: Lezing "Het Onze Vader als Joods gebed"

Uniek eenmalig aanbod voor kennismakingsbedevaart

christoffel reizenKennismakingreis van 8 t/m 10 oktober.
Christoffel Reizen biedt vertegenwoordigers van groepen en parochies de gelegenheid nog dit jaar op bedevaart te gaan naar Lourdes. Velen van u kennen Lourdes maar zijn al twee jaar niet meer op bedevaart geweest, anderen kennen Lourdes nog helemaal niet.
Wij nodigen u daarom van harte uit met ons op bedevaart te gaan van 8 t/m 10 oktober. Deze korte bedevaart biedt een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met Christoffel Reizen en de luchtvaartmaatschappij Albastar én (hernieuwd) kennis te maken met Lourdes.

Lees meer: Uniek eenmalig aanbod voor kennismakingsbedevaart

Jeugd en jongerenbeleid

In het pastoresteam is geopperd om het jeugd- en jongerenbeleid eens wat extra tijd en aandacht te geven. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en derhalve doe ik namens de pastores een beroep op de vrijwilligers. Graag zou ik met twee mensen per parochie een groep vormen om eens bij elkaar te komen op redelijk korte termijn. Dit om ideeën op te doen en uit te wisselen. Tevens om de werkgroepen van Vormsel en EHC te versterken. Echter ook om de jeugd, jongeren, jonggehuwden, belangstellenden buiten de kerk de kunnen bereiken.  

Lees meer: Jeugd en jongerenbeleid

Donatie vormelingen

Op 08 juli jongsleden ontving stichting Leergeld West-Friesland een bedrag van € 350,-- van U met als omschrijving: Vormelingen Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen.

Wij willen U en uw parochiegenoten via deze weg hartelijk bedanken voor deze prachtige donatie ten bate van de doelstellingen van Stichting Leergeld West-Friesland.

Lees meer: Donatie vormelingen

Open monumentendag 2021 Hoorn

a.s. zaterdag is het Open Monumentendag. Stichting Concertfonds Hoornse Orgels organiseert om 14.00 uur een lezing en een concert in de Koepelkerk met als onderwerp de orgelbouwer Maarschalkerweerd. Meer informatie daarover kunt u vinden onderaan deze mail. 

Voor informatie over alle andere activiteiten verwijs ik u graag naar de website:https://www.openmonumentendag.nl/monument/monumenten-en-activiteiten-gem-hoorn/

Lees meer: Open monumentendag 2021 Hoorn

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.