• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Teksten en muziek Paasviering

Ook de vieringen van Pasen gaan dit jaar helaas niet door. Gérard Urselmann en Gré Gobes van de DOPwerkgroep hebben toch een mooie viering voor ons samengesteld mét hierin links naar muziekstukken die u tussendoor kunt beluisteren. Gérard en Gré, hartelijk dank voor jullie werk aan deze mooie viering.
(Er is nu ook een overweging toegevoegd)

Lees meer

Priesterwijding diaken Javier Acuña uitgesteld

Onze diaken Javier Acuña heeft vanmorgen van bisschop-coadjutor Jan Hendriks vernomen dat zijn wijding tot priester dat gepland stond op 6 juni a.s. tot zijn én onze grote spijt wordt uitgesteld naar een later datum dit i.v.m. het Covid-19 virus.

Heel begrijpelijk én we gaan ervan dat er op termijn een nieuwe datum zal worden vastgesteld waarop dit mooie en feestelijke gebeuren zal gaan plaatsvinden.

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees verder op de website rkkerk.nl

Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Lees meer

Afgelasting dienst WFE

Beste bezoekers,

In vervolg op alle maatregelen tegen de voortgaande verspreiding van het Covid-19 virus (corona)  delen we mee dat we er helaas niet onder uit kunnen  de viering van 5 april af te gelasten. 

De viering  van 5 april af te gelasten is conform de beslissing in andere kerken. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Een  belangrijke beweegreden is dat wij veel met mensen boven de 60 'werken'; deze leeftijd geldt voor zowel koorleden als bezoekers. 

Lees meer

Aflasten diensten verzorgingshuizen

Beste mensen,
Vanwege het corona virus heeft de Raad van Kerken besloten om alle diensten in de verzorgingshuizen niet door te laten gaan. Onze broeders en zusters in de verzorgingshuizen behoren tot de groep met verhoogt risico, vooral door de leeftijdsgroep, maar ook hen die al ziek zijn om andere redenen dan het virus. Het advies om alle activiteiten met meer dan 100 personen af te gelasten treft ons niet, maar gezien het verhoogde risico voor vele broeders en zusters hebben we besloten om de diensten  tot 31 maart te laten vervallen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Kerken
Ineke Ras

Via Radio Maria toch de eucharistieviering volgen en samen bidden

RM eucharistieviering vanuit de kapel met p. Koos Smits smallVoor iedereen die de komende weken niet naar de kerk kan gaan wegens de Coronamaatregelen biedt Radio Maria Nederland uitkomst. Het katholieke radiostation zendt al ruim 12 jaar lang dagelijks de eucharistieviering uit en zal dit ook de komende weken blijven doen. Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen viaDAB+, internet of de via app voor telefoon en tablet.

Lees meer

Vieringteksten 21 maart

Nu de vieringen voorlopig niet door gaan zoeken velen toch naar bezinning. De viering voor 21 maart was al gemaakt door de liturgiewerkgroep van Joyful Spirit. In plaats van in de viering kunt u een aantal van de teksten (met een aantal liedteksten)  hier op onze website doorlezen in de hoop dat u hier bemoediging in kunt vinden.

Lees meer

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Lees verder op de website rkkerk.nl

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952