• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Stille Viering

Voor de Woord- en Communiedienst van zondag 4 augustus heeft de woco-groep Enkhuizen weer een mooie 'stille' viering samengesteld. Een viering die ruimte biedt voor het laten indalen van mooie en toepasselijke muziekfragmenten, gebeden en gedachten.
Een viering 'anders dan anders'. Van harte welkom, indachtig: "Komt allen tezamen"!

Aanvang: 10.00 uur.

Kinderviering op Paaszaterdag

Op Paaszaterdag 30 maart wordt er geen kinderviering gehouden in onze kerk. In de parochie St. Johannes de Doper in Grootebroek is er wel een kinderviering. AANVANG 17.00 uur.

The Passion 2013, Den Haag

Ook dit jaar wordt "The Passion" weer uitgevoerd, ditmaal in Den Haag. The Passion is een samenwerking tussen de omroepen RKK en EO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk. Met elkaar willen zij het verhaal van Pasen op een laagdrempelige manier aan een groot publiek vertellen.

Het aloude verhaal wordt opnieuw verteld en omlijst met muziek, zeer de moeite waard om te bekijken. The Passion is donderdagavond 28 maart om 20.30 uur live te zien op Nederland 1 en internet.

Palmzondagviering

In Kontak staat dat in deze viering (op zaterdag 23 maart) wordt gezongen door het Gemengd Koor. Dat moet echter zijn: het Jongerenkoor Reaching Hand.

Kerkendag 2013

Zondag 20 januari a.s. om 10.00 uur in de Enkhuizer Zuiderkerk vieren 9 Enkhuizer kerken weer gezamenlijk de zgn. “kerkendag.” Deze jaarlijks weerkerende dienst staat aan het begin van de – internationaal gehouden – week van gebed voor de eenheid. De dienst wordt geleid door twee voorgangers: pater Peter Peelen sj van de Rooms-Katholieke parochie van Enkhuizen en ds. Henk Haandrikman, predikant van de Protestantse gemeente van Enkhuizen. Twee koren verlenen hun medewerking: het Kinderkoor van het Apostolisch Genootschap en de LUMEN-cantorij van de Doopsgezinde en Lutherse gemeenten.

Kerk in actie voor de Voedselbank Hoorn (2)

Op zaterdag 3 en woensdag 7 november is er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid houdbare levensmiddelen in te brengen voor de Voedselbank. Er is nog een laatste mogelijkheid daartoe voorafgaand aan de 3-Korenviering op zaterdag 10 november. Aanvang 19.00 uur.

Bovendien staat dan de rode bus nog achter in de kerk voor een eventuele financiële bijdrage.

Bij voorbaat dank!

Kerk in actie voor de Voedselbank Hoorn

 

 

Op zaterdag 3 november a.s. vindt er in de kerk een Diaconale Viering plaats waaraan het Sylvida-koor uit Wognum haar medewerking verleent. Aanvan 19.00 uur.

'Geef om mensen' die het minder hebben. Voor de viering kunnen achter in de kerk houdbare levensmiddelen worden ingeleverd en ook de opbrengst van de collecte is bestemd voor de Voedselbank Hoorn.

De viering is samengesteld door de MOV en de werkgroep liturgie van Joyful Spirit. Voorganger is Pater Peelen. 

 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952