Skip to main content

Pinksteractie 2023

Pinksteractie van de Week van de Nederlandse Missionarissen
Thema: geloven in de ander, samen één missie

Missionarissen en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij traditiegetrouw tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionarissen (WNM). Van 20 t/m 28 mei zetten we missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van deze bezielde mannen en vrouwen.

Alleen samen met u kunnen onze missionarissen hun werk doen. Uw steun is voor hen onmisbaar.
U kunt doneren op NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM in Den Haag.

Dr. C.F.M. van den Hout
Bisschop-referent Missie en Ontwikkelingssamenwerking