Hervatting diensten in verzorgingshuizen

Na lange tijd door de corona zijn we niet zichtbaar geweest in de verzorgingshuizen. We willen de diensten per september weer herstarten. De diensten in Herfstzon zijn nog onder voorbehoud omdat hier nog geen schriftelijke bevestiging van binnen is gekomen. Er lopen wel mondelinge afspraken.

Zoals u zult zien, zijn er ook veranderingen. In Herftszon gaan we op de donderdagochtend zitten i.v.m. de beschikbaarheid van de zaal. In St.Nicolaas beginnen de diensten wat later op verzoek van de zorg om de mensen op tijd klaar te hebben voor de dienst. De diensten beginnen daar om 10.30 uur.

Een overzicht van de planning (onder voorbehoud)

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.