Lekenpreek door Eduard van Zuijlen

Zondag 14 augustus om 10 uur zal Eduard van Zuijlen in de Zuiderkerk te Enkhuizen een lekenpreek houden. Van Zuijlen studeerde economie en theologie, begon zijn loopbaan als docent, later werd hij diakonaal consulent en organisatieadviseur in de zorgsector. Uiteindelijk raakte hij gegrepen door het werk in het openbaar bestuur en zo is hij nu, sinds 2018, burgemeester van Enkhuizen.

Zoals bij heel veel Nederlanders begon Van Zuijlens leven in betrekkelijk nauw contact met de kerk en de bijbelverhalen. Zijn studie en het begin van zijn werkzame leven getuigen daarvan ook, maar de trouwe kerkgang verloor, als voor zovelen, haar actualiteit. Toch blijven de oude bijbelverhalen aanspreken. Daarom ging hij graag in op de uitnodiging om in de Zuiderkerk een 'preek van de leek' te houden.

Het project 'de preek van de leek' begon met de constatering dat de oude rol van opiniemaker, die de predikanten toebehoorde, is overgenomen door columnisten, journalisten en wetenschappers. Niet onlogisch dat dan de vraag rijst hoe het zou zijn als je die mensen vraagt na te denken over een 'bijbelse boodschap.' Een idee dat in den lande aansloeg en ook in Enkhuizen navolging vindt.

De 'bijbelse boodschap' van deze zondagmorgen vindt haar oorsprong in Lucas 15, bekend als 'het verhaal van de verloren zoon.' Liturg in de dienst met Eduard van Zuijlen is pastor Louise Kooiman.

Via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703 kunt u de dienst ook thuis (of elders) volgen in beeld en geluid.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.