Skip to main content

Aanpassing pastoresteam

Aan alle parochianen van de parochies in regio Westfriesland ZO!
Administrator Samuel Marcantognini heeft aan het parochiebestuur van de regio meegedeeld dat medio september 2022 pastor Javier Acuña onze regio zal verlaten. Er komt een nieuwe priester voor terug.

De nieuwe priester heet Andrea Geria, Italiaan, hij is geboren op 10 september 1985 en tot priester gewijd in Haarlem op 30 mei 2015. Sinds zijn wijding is hij kapelaan in de regio Gooimeer, woonachtig in de pastorie van Blaricum. Andrea komt medio september bij Samuel wonen in de pastorie van Zwaag.

Hij krijgt een benoeming als "pastoor in solidum" , samen met Samuel, voor Hoorn en Westfriesland ZO!. Bisschop Hendriks komt hem installeren op zondag 25 september om 10 uur in de Koepelkerk van Hoorn. Vanaf het weekend daarop (1/2 oktober) kan hij ingeroosterd worden in Westfriesland ZO; hij hoeft dan niet opnieuw geïnstalleerd te worden maar een "presentatie" of voorstelviering is wel mogelijk.
Met de komst van Andrea verandert de benoeming van Samuel in Westfriesland ZO! van "administrator" tot "pastoor-moderator". Zo zijn straks Samuel en Andrea allebei pastoor voor 50% in Hoorn en 50% in Westfriesland ZO.

Javier zal de plaats van Andrea innemen in de regio Gooimeer.
De wens van Javier was om op zondag 11 september (tweede verjaardag van zijn wijding) zijn afscheid te vieren. Dit zal in de kerk van Lutjebroek gebeuren.

Binnen onze regio is het nieuws van de wisseling in het weekend van 2 en 3 juli algemeen bekendgemaakt tijdens de vieringen in dat weekend. Andrea zal net als Javier voorgaan in alle parochies in onze regio.

 

Gerard Lakeman
(vicevoorzitter PB)