Beëindiging spreekuren

Na rijp beraad hebben we moeten besluiten om te stoppen met onze activiteit van spreekuren in de verschillende parochies. Het lijkt ons beter om het huisbezoek te ondersteunen en daarvoor beschikbaar te zijn. Wel zullen we pogen de contacten met de vrijwilligers in stand te houden. Vanaf 1 april zullen wij dus de spreekuren formeel stopzetten.
Kapelaan Peter Piets en Diaken Wim Zürlohe

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.