Nieuwsbrief Raad van Kerken - sept. 2021

De laatste nieuwsbrief van de Raad van Kerken kunt u nalezen op hun website.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8697.jpg