Diakenwijding Wim Zürlohe

Op 2e Paasdag, 5 april, werd Wilhelmus Antonius Maria Zürlohe, bij ons beter bekend als Wim, tijdens een pontificale eucharistieviering door handoplegging en gebed door Mgr. J. Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, gewijd tot diaken. De plechtigheid vond plaats in de St. Martinuskerk in Bovenkarspel en Ton en ik vonden het een eer daarbij uitgenodigd te zijn en zo onze Franciscus Xaverius parochie te kunnen vertegenwoordigen.

Ondanks de coronabeperkingen werd het een feestelijke plechtigheid, met dank aan de vele vrijwilligers, en werd deze via livestreamverbinding door veel parochianen uit onze regio meegevierd. Diaken Wim Zürlohe zal in de toekomst, nog meer dan hij al deed, deel gaan uitmaken van het pastoresteam van Regio Zuid-Oost West-Friesland.

“Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.”

Als u Wim alsnog wilt feliciteren met dit heugelijke feit:

Eerw. Diaken W.A.M. Zürlohe
Steenuil 16
1606 CA Venhuizen

Ton en Gré Gobes

Diaken Wim 1

Diaken Wim 2

Diaken Wim 3

https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/WFZO/images/diverse/De_diakenwijding_geeft_mijn_leven_zin_de_Streker_3-21.jpg

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

reachinghand.jpg