Laudato Si

Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020
Laudato Si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van zijn encycliek over ‘ons gemeenschappelijk huis’. De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) nodigt iedereen uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed.

Meer informatie:
https://www.katholiek.nl/actueel/noveen-voor-laudato-si-week/
https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952