Bericht van de voedselbank

Dag allen,
Deze maand geen product van de maand omdat het coronavirus ons zeker parten speelt. Het is hartverwarmend om te zien hoe de kerken in West Friesland ons ondersteunen. Veel acties worden ondernomen en mooie donaties van goederen worden gebracht om de voedselpakketten aan te vullen.

Ook zijn er bij de kerken veel acties om toch een bijdrage te leveren, teneinde de inwoners van West Friesland te ondersteuenen met voedsel. In tijden van nood staan we allemaal op en rechten onze rug om onze medemens te helpen. Wij kunnen door deze mooie acties onze voedselpakketten aanvullen om de gezinnen die het financieel toch ook in deze periode niet makkelijk hebben te helpen.

Het werken bij de voedselbank heeft veel aanpassingen. Door het coronavirus trachten wij dit te doen met zo min mogelijk vrijwilligers om de veilgheid en de gezondheid te kunnen  waarborgen. Diverse vrijwilligers die in de risicofactor zitten zijn nu even niet welkom voor hun eigen gezondheid. Wel zijn er heel veel aanmeldingen van jonge vrijwilligers uit de horeca  die ons willen bijstaan, hiervan zijn een paar uitgenodigd die ons bijstaan.
Bij het uitleveren van de voedselpakketten zijn diverse maatregelen getroffen.  De openingstijden zijn verruimd en de klanten komen op alphabet naar binnen. De afstand van 1,5 meter dient minimaal te worden aangehouden, De uitdeelpunten in Bovenkarspel en Medemblik hebben strenge opdrachten gekregen zich hieraan te houden. Op deze wijze trachten wij open te blijven en de gezinnen te blijven voorzien van het noodzakeleijke voedselpakket.

De verwachting is dat het coronatijdperk nog wel even zal duren, maar onze vrijwilligers blijven
zich inzetten om toch wekelijks een mooi voedselpakket te kunnen samenstellen.

Met dank voor jullie inzet in deze moeilijke periode,
Groet Han

Parochie St. Xaverius doet dit project samen met de PKN kerken in Enkhuizen.
De Zuiderkerk is elke dag van 11.00 – 13.00 uur geopend hier kunnen alle voedingsmiddelen voor de voedselbank worden ingeleverd. Totdat het coronavirus ons leven  niet meer beheerst.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952