Paasbrief en vieringen in onze regio via internet

Aan de parochianen van de parochies van regio Westfriesland Zuidoost!

St. Lucasparochie,
St. Franciscus Xaveriusparochie,
St. Martinusparochie,
St. Johannes de Doperparochie,
Parochie van de Heilige Nicolaas
St. Laurentiusparochie

Beste Parochianen,

We leven in een bijzondere tijd. Aan de ene kant is het lente, de zon schijnt en we zien overal om ons heen de natuur weer tot leven komen. Aan de andere kant zijn er de gevaren van het coronavirus. Ook in onze parochies zijn er mensen besmet en sommigen daarvan zijn overleden. Voor het eerst in de geschiedenis van onze geloofsgemeenschappen kunnen we de Goede Week, en het Paasfeest niet vieren in onze parochiekerken. Het voelt vreemd en onwerkelijk. Juist in deze moeilijke tijd willen we samen kerk zijn. Dat wordt ons echter door alle beperkende maatregelen niet gemakkelijk gemaakt. Toch willen we proberen om in verbondenheid met elkaar en met Christus de Goede week en het Paasfeest op een positieve manier te vieren. Dit jaar doen we dat via het internet. U kunt meeluisteren met de kerkradio (kerkomroep.nl) en misschien ook via YouTube. Aan het eind van deze brief leg ik u uit hoe dat werkt.

De volgende vieringen worden uitgezonden:

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het paastriduüm. In drie dagen herdenken we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de Eucharistie herdacht. In het evangelie volgens Johannes worden we eraan herinnerd dat bij het vieren van de Eucharistie óók het doen van goede werken hoort.

Goede Vrijdag

’s Middags vieren we de kruisweg. In 14 staties staan we stil bij de lijdensweg van Jezus. Ook het lijden dat mensen meemaken in deze moeilijke maanden komt aan bod.
’s Avonds wordt in de viering het lijdensverhaal van Jezus voorgelezen.

Paaswake

De Paaswake is het feest van het Licht, het feest van de wijding van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis. Deze viering begint traditioneel in een donkere kerk.
De Paaskaars wordt binnengedragen en de gelovigen geven het licht aan elkaar door.

Hoewel dat dit jaar niet letterlijk gerealiseerd kan worden hoop ik van harte dat iedereen die de Paaswake meeviert via het internet, licht wil verspreiden onder de mensen in zijn of haar buurt. Dat hebben we nodig in deze tijd! In deze viering worden de 6 nieuwe Paaskaarsen voor onze parochies gewijd.

Pasen

Het Paasfeest is ons belangrijkste feest. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Het Paasfeest is bij uitstek een feest van hoop, geloof en liefde.
God is niet onverschillig tegenover alle ellende die wij mensen meemaken. God zal ons altijd nabij zijn, ook al hebben we dat vaak niet in de gaten.
Juist in moeilijke tijden, zoals in deze tijd van de coronacrisis, draagt Hij ons!

Namens kapelaan Peter Piets, diaken Javier Acuna, pastoor Samuel Marcantognini, regiocoördinator Anne-Marie Brieffies en stagiaire Wim Zürlohe wens ik u een zalig Pasen!

Jules Post


Vieringen in de Goede Week in onze regio via het internet

Alle vieringen vinden plaats in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel.
Parochianen uit de hele regio kunnen de vieringen volgen via www.kerkomroep.nl en dan ‘Hoogkarspel’ invullen. U hoort dan de kerkradio.

U kunt de vieringen van de goede week in onze regio volgen via YouTube (beeld en geluid)
Dat gaat zo: Ga naar www.youtube.nl
Typ bij ‘zoeken’: Laurentius parochie
Klik op de foto van de kerk.
Klik op de viering van de Goede Week (bijv. Witte Donderdag, Goede Vrijdag Kruisweg, Goede Vrijdag, Paaswake en Pasen)

Meer informatie hierover kunt u in de Goede Week vinden op onze regiowebsite (www.parochieswestfrieslandzo.nl).

De pastores van onze regio gaan voor. Er zijn geen kerkgangers aanwezig.

Witte Donderdag  - 9 april - 19.00 uur   
Goede Vrijdag - 10 april - 14.30 uur - kruisweg
Goede Vrijdag - 10 april - 19.00 uur - lijdensverhaal
Paaswake - 11 april -19.00 uur   
1e Paasdag - 12 april - 10.00 uur   

Kerken open met Pasen

Op 1e Paasdag 12 april zijn de volgende kerken open voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

Bovenkarspel,             tussen 11.00 en 12.00 uur
Lutjebroek,                  tussen 11.00 en 12.00 uur
Hoogkarspel,              tussen 11.00 en 12.00 uur
Venhuizen,                  tussen 11.00 en 12.00 uur

Voedselbank

Ook met Pasen kunt u uw producten voor de voedselbank weer kwijt in de kerken. Juist in deze tijd is het nog meer nodig dan anders!

SamenKerk

Vlak voor Pasen kunt u gewoonlijk het bisdomblad ‘SamenKerk’ uit de kerk meenemen. Vanwege de coronacrisis lukt dit niet. U kunt vanaf zaterdag 4 april wel digitaal bladeren in ons bisdomblad als u op de volgende link drukt: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl.

Vastenactie

De vastenactie staat dit jaar in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
Tijdens de vieringen in de veertigdagentijd collecteren we normaal voor de vastenactie. Dat is er deze keer niet van gekomen. U kunt wel digitaal doneren. U kunt alle informatie vinden op de website www.vastenactie.nl

Wijding van de heilige oliën

Dit jaar is het vanwege de corona Crisis niet mogelijk om de wijding van de heilige oliën in de kathedraal mee te maken. U kunt de viering wel meemaken middels een livestream verbinding met de kathedraal.

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal

De viering is woensdag om 19.30 uur.

Sint Corona, patroonheilige tegen pestepidemieën

Al 25 jaar lang staat een bijzonder relikwie in de schatkamer van de Dom van Aken. Het is een zeer gedetailleerd schrijn van goud, brons en ivoor, opgedragen aan de heilige Corona. Zij is de patroonheilige voor standvastigheid in het geloof, maar opvallend genoeg ook voor het doorstaan van epidemieën. Wie wil kan zich dus tijdens deze coronacrisis richten tot Sint-Corona. 

Corona zou volgens de verhalen 16 jaar oud geweest zijn toen de Romeinen haar brutaal vermoordden voor het uitoefenen van het christelijke geloof. De relikwieën werden door de Duitse keizer Otto III in 997 naar Aken gebracht en zijn daar bewaard in een tombe onder de kathedraal. Vanaf nu krijgen ze opnieuw een prominente plek in de Dom van Aken. 

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe coronavirus werd niet vernoemd naar Sint-Corona. Het virus heeft die naam gekregen omdat, wanneer je het onder een microscoop bekijkt, het goed lijkt op een kroon, of in het Latijn: corona. 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952