Priesterwijding diaken Javier Acuña uitgesteld

Onze diaken Javier Acuña heeft vanmorgen van bisschop-coadjutor Jan Hendriks vernomen dat zijn wijding tot priester dat gepland stond op 6 juni a.s. tot zijn én onze grote spijt wordt uitgesteld naar een later datum dit i.v.m. het Covid-19 virus.

Heel begrijpelijk én we gaan ervan dat er op termijn een nieuwe datum zal worden vastgesteld waarop dit mooie en feestelijke gebeuren zal gaan plaatsvinden.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952