Kerkendag 19 januari

Op zondag 19 januari  10.00 uur

Kerkendag in de Zuiderkerk Oecumenische viering door de Raad van kerken te Enkhuizen.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952