Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia

De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 december 2019 om 11.00 uur.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia”. In deze viering zal Juut Meijer spreken over “Advent: een volk dat in duisternis wandelt en hoopt op de Messias.”

Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam.
Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 1december te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952