Uitnodiging Diakenwijding Javier Acuna

Met dankbaarheid jegens God en allen die ons op deze weg begeleid hebben, delen wij u met vreugde mede dat Z. H. E. Mgr. dr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, ons,

  • Javier Eduardo Acuña Acuña
  • Juan Andrés Correa del Río
  • Mikel Palić

door handoplegging en gebed zal wijden tot diaken op weg naar het priesterschap.

De wijding zal plaats vinden tijdens een pontificale Eucharistievieringop zaterdag 16 november 2019 om 12:00 uur in het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, Kapellaan 144.


Na afloop van de viering is er gelegenheid tot feliciteren in “het Oesdom”. Wij vragen uw gebed voor ons in de komende periode in voorbereiding op de diakenwijding.

Download de uitnodiging (pdf)

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952