Westfriese Ekklesia weer terug op vertrouwde plek in Wognum!

“Zevenmaal om de aarde te gaan”

De derde viering in het 20e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 3 november 2019 om 11.00 uur.

Na enkele maanden van verbouwing en restauratie kunnen we weer gebruik maken van de protestantse kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia”. In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over “Zevenmaal om de aarde gaan”, over geloofstaal en dood bij de dichteres Ida Gerhardt.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands en in 2007 promoveerde zij op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Ze was 20 jaar lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie. Voorts gaat ze regelmatig voor in de Ekklesia Amsterdam.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat eenmaal onder leiding van een gastdirigent en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 3 november te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952