Witte donderdag 18 april 2019

In het toegroeien naar Pasen is natuurlijk het eerste van de drie heilige feesten, de gedachtenis aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. We noemen dat, ook naar aanleiding van de kerkelijke kleur: Witte Donderdag. Het is bij uitstek ook het feest van de Eucharistie.

De laatste jaren werd opgemerkt dat de belangstelling voor dit prachtige feest, tanende was. Er zaten in elke parochie wat minder parochianen dan verhoopt. En dat is natuurlijk heel jammer. Om dit feest weer echt een feest te laten zijn, is na overleg in het pastoresoverleg en de parochieraden, in het regiobestuur besloten, van Witte Donderdag een regioviering te maken. Deze komende keer is Venhuizen uitgeloot om gastheer/vrouw te zijn. Samen met Jules Post en de plaatselijke koren zal dat een mooi en waardig feest worden.
Wij hopen op grote belangstelling uit de regio. En natuurlijk dat zij, die niet goed ter been zijn, worden meegenomen. Er is voldoende parkeergelegenheid.

En natuurlijk is er ook wel weer wat gesputter. Waarom niet in de eigen parochie? Ik ben zelf de enige priester in de regio, vandaar. Het is echt noodzakelijk om dit feest de volle impact te geven; door het een Eucharistie te laten zijn. En het geeft een grote regionale ook eucharistische verbondenheid. Ik hoop op begrip en geloof in deze voor iedereen lastige tijden. Maar als we nu niet de religieuze handen ineen slaan, komt er niets meer van.
Ik zou verder grote religieuze aandacht willen vragen (daar is deze tijd ook voor bedoeld) dat Eucharistie niet alleen handelt over breken en delen alleen. Dat is slechts een deel van de waarheid. Wij vieren als katholieken in de Eucharistie vooral de aanwezigheid van de Heer zelf. Dat is Zijn persoonlijke belofte aan ons; op deze avond gedaan. Zo werd en wordt de Eucharistie het gelovig kloppende hart van onze kerk! Zo was het ook altijd een troost en houvast van onze voorouders door de eeuwen heen. En ik wens ook ons dat geloof toe.
Ik wens ieder van ons een grote devotie toe in het toegroeien naar Pasen.
Pater Peter Peelen sj

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952