Nieuwe boek pastor Paul Vlaar

‘Tel je zegeningen’

OBDAM – Kortgeleden kwam het nieuwe boek van pastor Paul Vlaar uit. Het omvat 40 verhalen over zijn leven en werk als aalmoezenier op Aruba. Verhalen waarin naast humor ook steeds een bemoedigende boodschap doorklinkt. Ieder verhaal loopt uit op een korte zegen-spreuk.

Binnenkort begint de 40-dagentijd. De voorbereidingstijd op Pasen. Het boekje kan een hulpmiddel zijn om van deze tijd een tijd van bezinning te maken. Iedere dag een verhaal en een spreuk om over na te denken. Maar – zo leert de ervaring – de meeste mensen lezen het boek in één adem uit!
Het boek is voor 9,95 Euro te verkrijgen bij boekhandel Copy Power in Obdam. Tevens is het boek te koop na afloop van vieringen die pastor Paul verzorgt in Nibbixwoud/Wognum en in de omgeving van Enkhuizen/Hoogkarspel. Het boek kan ook online besteld worden via www.ocheda.nl/pastorpaulvlaar
boek paul vlaarDe opbrengst van het boek is voor de Stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’. In deze stad en haar directe omgeving woont het minder welvarende deel van Aruba. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Velen van hen hebben na schooltijd niets te doen. Ze zitten thuis of hangen rond op straat. De stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’ wil het Sportcentrum ondersteunen bij haar inzet voor de jeugd. Met extra budget kan het Sportcentrum meer kansarme jongeren met sport in contact brengen en hen zinvolle naschoolse activiteiten aanbieden.

Foto: Onlangs was pastor Paul op Aruba. Hij bood het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba – mevrouw Evelyn Wever-Croes – aan.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952