Welmoed Vlieger preekt in de Westfriese Ekklesia

‘In de voetstappen van Meester Eckhardt’

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 maart 2019 om 11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”.

In de viering van 3 maart a.s. zal Welmoed Vlieger nader ingaan op ‘Meester Eckhardt als inspiratiebron voor de Ekklesia’. “Er is iets in de ziel, dat een en al verborgen is; iets dat ver boven die plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken…Wat de ziel in haar grond is, daarvan weet niemand iets.” Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, aldus Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: daar is de mens aan God gewaagd en even krachtig, meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend als God zelf.

Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, en ook wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft les aan de Hogeschool voor geesteswetenschappen in Utrecht. Zij is een dochter van ds. Anne Vlieger, medeoprichter van onze Westfriese Ekklesia.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 3 maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Tevens informeren wij u alvast over onze speciale thema-avond: de theatervoorstelling “Friends to be” op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in deze zelfde kerk.Wat gebeurt er als een Arabier een Westerling tegenkomt…?

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952