Jubileumbijeenkomst, 10 jaar CSLK

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - Jubileumbijeenkomst, 10 jaar CSLK met presentatie van de nieuwe bundel ‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’ op 30 november 2018

Op 5 mei 2008 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Dr. J. M. Punt, het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms- Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de
verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

De oprichting van het Centrum voor de Katholieke Sociale Leer werd geïnspireerd door de documenten en de principes van de katholieke sociale traditie. Maar bovenal werd zij geïnspireerd door mensen, één mens in het bijzonder: Prof. Dr. Gerard van Wissen. Hij was vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator. Van 2008 tot aan zijn overlijden in 2014 was hij onze enthousiasmerende voorzitter. Nu wij in 2018 het tienjarig jubileum van het CSLK vieren, is het passend en juist om een eerbetoon te brengen aan Gerard van Wissen.

Tijdens de bijeenkomst wordt de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daarin centraal een omvangrijke tekst van Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer. Deze postume bijdrage verwoordt in essentie de basis voor de visie van de Kerk op de inrichting van de samenleving, als verwoord in haar sociale encyclieken, beginnend bij Rerum Novarum tot aan Laudato Si’ van paus Franciscus.
Voorafgaand aan de presentatie van de bundel zal Dr. Eduard Kimman SJ een voordracht houden over paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk. Pater Kimman is als adviseur betrokken bij het CSLK.
Wij stellen uw aanwezigheid bij de jubileumbijeenkomst zeer op prijs en ontvangen u graag op vrijdagmiddag 30 november op de Tiltenberg in Vogelenzang.

Met vriendelijke groet,
Drs. Victor Scheffers, voorzitter CSLK

Wie, wat, waar, wanneer en hoe

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
Een hartelijk welkom aan allen die zich om welke reden dan ook aangesproken voelen.

Wanneer: 30 november 2018
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Toegang: vrij, na afloop deurcollecte (ter bestrijding van de onkosten)
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Aanmelden vóór 15 november 2018 op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 0252-345345 (De Tiltenberg).
Meer informatie bij bestuurslid, Philip Weijers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op onze site www.cslk.nl.

PROGRAMMA

13.00 - 13.30 uur Ontvangst en registratie
13.30 - 13.45 uur Opening en inleiding door drs. Victor Scheffers, voorzitter CSLK
13.45 - 14.30 uur ‘Paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk’.
Voordracht door Dr. Eduard Kimman SJ, adviseur van het CSLK
14:30 - 15:00 uur Presentatie van de bundel ‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’
Diaken ing. Philip Weijers BScR, vice-voorzitter, secretaris (a.i.) CSLK
15:00 - 15:10 uur Aanbieden van de bundel aan mgr. Dr. J. Punt en familie Van Wissen
15:10 - 15:30 uur Reactie van mgr. Dr. J.M Punt en afsluiting door de voorzitter
15:30 - 15:45 uur Vespers, voorganger mgr. Dr. J. Punt
15.45 - 17.00 uur Afsluiting, ontmoeting en borrel

Personalia

Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Dr. E.J.J.M. Kimman SJ, adviseur van het CSLK, pastoor van de Petrus Canisiuskerk in
Nijmegen. Directeur van de Pauselijke Missiewerken Nederland. Eerder hoogleraar aan de
VU en de Radboud Universiteit, secretaris-generaal Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Drs. V.M. Scheffers, voorzitter van het CSLK. Eerder algemeen secretaris van de
Bisschoppelijke Commissie Justitia et Pax Nederland. Momenteel namens de Nederlandse
bisschoppenconferentie lid van de Social Affairs Commission van COMECE, en
voorzitter van Stichting Communicantes.
Ing. Ph.S. Weijers BScR, permanent diaken, vice-voorzitter, secretaris (a.i.) van het CSLK.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952