• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief
  • “Wat mogen we hopen?” Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia.

“Wat mogen we hopen?” Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia.

De eerstvolgende viering en tevens laatste van dit seizoen van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 juni 2018 om 11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Het ware, het goede en het schone”. In de viering van 3 juni a.s. zal Juut Meijer in haar preek nader ingaan op de vraag: “Wat mogen we hopen?”.
Lezing: Ezechiël 37:1-14: ‘Onze hoop is vervlogen’.

Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam.
Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat tijdelijk onder leiding van Peter van Troost (wegens ziekte van Alwies Cock) en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 3 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952