Avond over ‘Voltooid leven’

Dinsdag 20 maart om 20.00 uur houdt psychiater Paulan Stärcke in de Zuiderkerk te Enkhuizen een lezing over 'Voltooid Leven.'

In de politiek was de discussie over ‘Voltooid leven’ even geparkeerd om een formatie mogelijk te maken met zowel D66 als de ChristenUnie. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de groep mensen die het leven voltooid acht.

Intussen blijft het gemoederen sterk bezighouden en zijn er tal van vragen. Tot voor kort ging het bij euthanasieverzoeken om mensen met ernstige lichamelijke klachten. In de afgelopen jaren kwam daar de vraag bij of psychisch lijden ook een reden voor euthanasie kan zijn.
Het is een uiterst delicaat en complex onderwerp; daarom beleggen we in de Zuiderkerk deze avond belegd om er over met elkaar van gedachten te wisselen.
Voor die bijeenkomst is psychiater Paulan Stärcke uitgenodigd een lezing te geven vanuit het perspectief van haar werk. Zij was tot voor kort waarnemend geneesheer-directeur van de GGZ InGeest en is nog steeds als psychiater betrokken bij de Levenseindekliniek.

Datum 20 maart ~ Tijd 20.00 - 21.30 uur ~ Plaats Zuiderkerk te Enkhuizen

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952