Presentatie over “Barmhartigheid”

Na de inspirerende avond met Leo Fijen mogen wij weer een gerenommeerd spreker, Kees Maas, verwelkomen in de parochie Hoogkarspel.
Op maandagavond 14 november om 19.30 uur zal Kees Maas samen met Annemiek Wijnker-Hoedjes een boeiende PowerPointpresentatie verzorgen over het thema “Barmhartigheid”.
Met deze avond zal in de parochie het Jaar van de Barmhartigheid worden afgesloten, dat Paus Franciscus op 8 december 2015 heeft afgekondigd.

Barmhartigheid, hebben we daar niet allemaal mee te maken? Het is een fundamenteel woord in onze Christelijke traditie. Er zijn talen, waarin het woord “Barmhartigheid” nauw verwant is met “Moederschoot”.
Barmhartig zijn of barmhartigheid ervaren is nieuw leven geven of nieuw leven ontvangen. Onze samenleving, die soms heel hard kan zijn, heeft grote behoefte aan de houding van barmhartigheid. Paus Franciscus maakt het tot de kern van zijn zending. En daarmee raakt hij vele mensen in het hart.
In een PowerPoint van anderhalf uur gaan we binnen in de parabel van de Verloren Zoon (beter genoemd: de parabel van de barmhartige Vader en de beide verloren Zoons). Barmhartigheid is daarin het hart.

Kees Maas (1938), is lid van de missiecongregatie SVD en was als zodanig in de jaren ’60-‘70 geruime tijd missionaris in Indonesië. Hij heeft zich daarna vele jaren ingezet voor Marriage Encounter. Kees woont nu in Teteringen en is daar rector van de communiteit van oud-missionarissen. Hij vindt het belangrijk om Gods Woord en vooral de Bijbelverhalen in het leven van alledag te plaatsen, dicht bij mensen en is auteur van het bekende boek over de Emmaüsgangers. Samen met Annemiek Wijnker heeft hij een PowerPoint samengesteld rond het Jaar van de Barmhartigheid.

Annemiek Wijnker – Hoedjes is in de kop van Noord Holland een bekende persoon. Ze heeft haar theologisch-agogische opleiding gevolgd aan de Hogeschool ‘De Horst’ te Driebergen. Jarenlang was zij coördinator en toeruster van de pastorale school ‘De Paraplu’ in het dekenaat De Noordkop binnen het bisdom Haarlem. Nog altijd is zij actief in het begeleiden van mensen en voorgaan in katholieke en oecumenische vieringen.

Annemiek en Kees hebben met elkaar een boek samengesteld, getiteld: “Woorden en Verhalen, die er toe doen”. Daarin hebben zij woorden, verhalen, gedichten, overwegingen en liederen samengebracht, die allemaal tegen de Bijbel aanleunen. Het is gerangschikt rond een 20-tal grondwoorden als: aandacht, luisteren, thuiskomen, stilte, natuur, gebrokenheid, vergeven, vertrouwen, waarheid enz. Een boek dat je zomaar ter hand kunt nemen als je een moment van rust en bezinning zoekt.

Regio Westfriesland ZO!, parochie Hoogkarspel

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952