Berichtje van Christina Pelssers

Lieve parochiaan,
In de parochie ben ik bij u stagiaire, maar ook mede parochiaan. Ik vind het heerlijk om naar de Kerk te gaan, m'n stage vind ik fantastisch en omdat het hier voor mij nog niet orthodox genoeg is ga ik ook regelmatig naar Amsterdam. Ik hoor u nu zeggen, 'orthodox, daar wil ik niets van hebben', maar ik tref daar vrienden en dompel mij in een heerlijk bad van geloof. We knielen en staan, buigen en bidden en ik voel me er echt beter door. Tot mijn verbazing wordt dat echter hier niet of nauwelijks gedaan. Mijn vraag is nu; ben ik de enige die dat mist of zijn er meer die met hart en lichaam vorm willen geven aan hun geloof?

Lees meer: Berichtje van Christina Pelssers

Stille omgang

Stille Omgang 2021 digitaal
De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de computer, I-pad of smart phone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00 uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam. Aansluitend wordt de route van de ommegang digitaal uitgezonden. Info (met alle links): www.stille-omgang.nl 

Stille Omgang jongeren

Lees meer: Stille omgang

Vier Pasen!

logo vierpasen defNederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl  die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Lees meer: Vier Pasen!

Aanmelden Vormsel 2021

We starten met een online informatieavond (via MSTeams) op donderdagavond 4 maart om 19.30 uur. Er wordt dan uitleg gegeven over het traject en wat het inhoudt. De werkavonden worden gepland zo gauw dat weer mogelijk is.

Lees meer: Aanmelden Vormsel 2021

Wandel voor een ander

Thuis wandelen door Afrika
Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso.

Lees meer: Wandel voor een ander

Nieuws van de Protestantse gemeente

Online op St. Valentijn
Valentijnsdag (14 februari) valt dit jaar op een zondag; een mooie aanleiding om de kerkdienst te wijden aan het thema ‘liefde’.
Er zijn talloze liederen en gedichten over de liefde. In deze online viering zijn een aantal liederen, gedichten en korte overdenkingen van Huub Oosterhuis te beluisteren. De voorganger is ds. Henk Haandrikman. Medewerking verlenen Geanne van Soelen (zang) en Dick Grasman (piano). Zij hebben de liederen vooraf opgenomen.

Lees meer: Nieuws van de Protestantse gemeente

Contact!

kaartjeKent u iemand die eenzaam is in deze bijzondere tijd? Misschien kunt u eens een kaartje sturen, bellen of een praatje maken, al is het maar aan de voordeur.

Wijzigingen in de regio

Bericht van deken Samuel Marcantognini, pastoor van de Heilige Matteüs Parochie en administrator van de Samenwerkende Parochies van de Regio Westfriesland Zuid-Oost

Beste Parochianen,
Twee weken geleden heeft onze bisschop Mgr. Hendriks gevraagd om kapelaan Maciej Gradzki van de Matteüs Parochie in Hoorn over te plaatsen naar het dekenaat Schagen. Er is in dit dekenaat een groot tekort aan priesters. Om het vertrek van kapelaan Maciej Gradzki op te vangen heeft de bisschop gevraagd om kapelaan Javier Acuña voor 50 % over te plaatsen naar de Matteüs Parochie in Hoorn. De overplaatsing gaat in op 1 februari.

Lees meer: Wijzigingen in de regio

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Blijft in mijn liefde!

Het coronavirus maakt het ons onmogelijk om als protestanten en katholieken deze week samen te komen en te bidden voor de eenheid van de Christenen.
Toch wil de oecumenische werkgroep Venhuizen juist nu een teken geven van onze verbondenheid. Dominee M. Camarasa en Pastor Jules Post hebben daarom een moment van bezinning op video opgenomen. Als thema van de bezinning is het thema van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen gekozen: Blijf in mijn liefde! Door middel van de volgende link:
https://youtu.be/wWA9rRH5i4o kunt u op uw computer de bezinning volgen. Omdat niet iedereen een computer heeft krijgt u van ons ook een samenvatting van de teksten en de gebeden van de bezinning. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Pastor Jules Post
Dominee M. Camarasa

Lees meer: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Westfriese Ekklesia

Gelet op de nieuwe maatregelen zal de eerder aangekondigde viering op zondag 3 januari 2021 in Wognum helaas NIET doorgaan.
Over de viering van zondag 7 februari 2021 zullen wij u later berichten.
Namens het bestuur van de Westfriese Ekklesia,
Jan Wolke, Secretaris