Nieuws

Tel uw zegeningen

Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 5 juni 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”.

Lees meer: Tel uw zegeningen

Interview met diaken Jules Post en Ria Kuin

Afgelopen vrijdag hebben Jules Post en Ria Kuin een interview gegeven over de Lourdesreizen, die vanuit onze regio plaatsvinden.

Lourdesreizen – ‘Interview met diaken Jules Post en Ria Kuin, parochie Hoogkarspel’ zie www.weeff.nl 

De plek van religie in ons leven

Mark Wildschut preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 mei 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”.
In deze viering zal Mark Wilschut spreken over “De plek van religie in ons leven”. In het boek ‘De ondergang van het Avondland’ stelt Sprengler dat elke cultuur zich ontwikkelt volgens vaste patronen. Opnieuw beginnen is tegelijkertijd een herhaling. Wat leren wij van het verleden? En wat is daarin de plek van religie?

Lees meer: De plek van religie in ons leven

Verslag synodale consultatie Hoorn

Paus Franciscus heeft de synodale weg wereldwijd geopend om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een missionaire gemeenschap in deze tijd. Hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dit is nieuw voor onze Kerk. Geen enquête of parlement, maar luisteren naar elkaar en luisteren naar de heilige Geest. Want als de heilige Geest er niet bij is, is het geen synode, aldus de paus.

Lees meer: Verslag synodale consultatie Hoorn

Herdenken en vieren van de vrijheid

4 5mei20222022, een jaar waarin we extra stilstaan bij de niet vanzelfsprekendheid van vrijheid.
75 en 76 jaar vrijheid hebben we niet kunnen herdenken en vieren, zoals we zouden wensen.

Sinds eind februari ervaren we weer meer vrijheid door het afschaffen van de vele coronaregels, maar tegelijkertijd werden we geconfronteerd met de inval van Rusland in Oekraïne. We zien afschuwelijke beelden en voelen ons vaak machteloos. Hoe gaan we om met de vluchtelingen uit Oekraïne en hoe verhoudt dit zich tot andere vluchtelingen? Een donkere wolk hangt boven ons hoofd en we ervaren spanningen. Dit heeft zeker invloed op ons gevoel van echte vrijheid.

Lees meer: Herdenken en vieren van de vrijheid

Lijdensverhaal 'Van Palmzondag tot Pasen'

...een audiovisuele productie (18 min.) van Catechesehuis vzw, een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving.

In de montage, van Palmzondag tot Pasen, worden de laatste dagen van Jezus herdacht: intocht in Jeruzalem, Hof van Getsemane, voetwassing, laatste avondmaal, kruisweg, lijden en sterven. Ook de verrijzenis op paasmorgen hoort erbij.
Het is een goddelijk, maar ook heel diepmenselijk verhaal. Wie herkent zich niet in wat Jezus heeft meegemaakt?

Lees meer: Lijdensverhaal 'Van Palmzondag tot Pasen'

Regionale vieringen in de Goede Week

Op Witte Donderdag 14 april 2022 is er, conform de gemaakte afspraken binnen het pastoresteam, op twee plaatsen in onze regio een Eucharistieviering. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur.

In de parochie Bovenkarspel gaan kapelaan Javier Acuña en diaken Wim Zürlohe voor.
In de parochie Venhuizen gaan kapelaan Peter Piets en diaken Jules Post voor.

Op Paaszaterdag 16 april 2022 wordt er in vier parochies een Paaswake gehouden:

Lees meer: Regionale vieringen in de Goede Week

Beëindiging spreekuren

Na rijp beraad hebben we moeten besluiten om te stoppen met onze activiteit van spreekuren in de verschillende parochies. Het lijkt ons beter om het huisbezoek te ondersteunen en daarvoor beschikbaar te zijn. Wel zullen we pogen de contacten met de vrijwilligers in stand te houden. Vanaf 1 april zullen wij dus de spreekuren formeel stopzetten.
Kapelaan Peter Piets en Diaken Wim Zürlohe

Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia

“Het ondenkbare denkbaar maken”
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 3 april 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”.
In deze viering zal Geeske Hovingh spreken over “Het ondenkbare denkbaar maken”. Staan wij open voor onze medemens? Wat betekent helpen, toelaten, in deze tijd? Ervaringen in het Wereldhuis.

Lees meer: Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia

Choral Evensong, zondag 20 maart 2022

De Martinus Cantorij onder leiding van Paul Waerts zingt zondag 20 maart om 17.00 uur in de Zuiderkerk van Enkhuizen weer een Evensong. Deze prachtige traditie uit de Anglicaanse kerk leek al geruime tijd overgewaaid naar de Enkhuizer Zuiderkerk. En nu, na een noodgedwongen pauze sinds december 2019, lijkt het er echt op dat deze zondag weer een Choral Evensong gevierd kan worden!

Lees meer: Choral Evensong, zondag 20 maart 2022

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.