• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Priesterwijding Javier Acuña Acuña

wijding xavier acunaDiaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.

Vanwege de corona­maat­re­ge­len kon de familie van Javier in Chili de plech­tig­heid niet fysiek aanwe­zig zijn, maar dankzij Ka­the­draal TV de Eucha­ris­tie­vie­ring en wij­ding wel online volgen.

Mgr. Hendriks heeft zijn homilie op Arsacal.nl gezet zodat hij nog eens rus­tig nagelezen kan wor­den.

Thema-avonden van Jona Lendering - Westfriese Ekklesia

“Ontstaan van het Christendom” op woensdagen 30-09-20, 14-10-20 en 21-10-20.

Drie lezingen over het ontstaan van het Christendom door Jona Lendering. Aanvang 20.00 uur

Welbeschouwd is het vreemd dat joden en christenen gescheiden godsdiensten zijn. Het christendom is immers ontstaan als een joodse sekte. In deze cursus proberen we te onderzoeken hoe dat zo heeft kunnen komen. Het gaat dus over het pluriforme jodendom uit de tijd dat de Tempel in Jeruzalem er nog was, over de verwoesting van die tempel, en over de wijze waarop rabbijnen en bisschoppen nieuwe religieuze structuren hebben opgebouwd.

Lees meer

Een kennismaking met pastoor Samuel Marcantognini

Op een herfstige laatste zondagmorgen van augustus mocht ik namens onze parochie St. Franciscus Xaverius pastoor Samuel Marcantognini (49) welkom heten bij aanvang van de eucharistieviering. We mogen hem, op eigen verzoek, gemakshalve pastoor Samuel noemen. Hij is pastoor van de Matteüsparochie in Hoorn (Zwaag) en tevens administrator van de samenwerkende regioparochies in Westfriesland Zuid-Oost en ook Deken van het Dekenaat Hoorn.

Lees meer

Unieke Creatieve samenwerking tussen Reaching Hand en KSM

04 Aanwijzingen van de regiseurBeide partijen zijn geen vreemden voor elkaar: In de afgelopen jaren zijn er al diverse samenwerkingsverbanden geweest, o.a. op de afgelopen Lichtjesavond (een spektakel in de Zuiderkerk) en ook was het koor meerdere malen een graag geziene gast bij de concerten van het KSM.

Lees meer

Walk of Peace 2020

walk of peaceTijdens de Vredesweek organiseren we op zondag 20 september van 13.00 tot 16.00 uur de Walk of Peace voor de tweede keer in Enkhuizen. Na het succes van vorig jaar besloten we door te gaan. Door de corona-maatregelen passen we de vorm iets aan, maar het belooft een mooie vredeswandeling te worden. In verband met 75 jaar Vrijheid willen we dit jaar ook langs plekken, die hier iets over ‘vertellen’.

Lees meer

Voedselbank

Dag allen,
Door de coronacrisis zijn ook de inzamelingen bij de kerken stil gevallen omdat het bezoek aan de is geminimaliseerd. Toch zijn wij als voedselbank nog steeds door de kerken op diverse wijze ondersteund met schenkingen om de klanten van de voedselbank wekelijks een goed gevuld voedselpakket te kunnen uitdelen.Daar zijn we jullie zeer dankbaar en erkentelijk voor. Het is mooi om te ervaren dat ook in moeilijke tijden de kerken betrokken blijven bij hun medemens in West Friesland.en de voedselbank blijven ondersteunen.

Lees meer

Sint Gerardus kalender

De Sint Gerardus kalender is weer verschenen. Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Met de aankoop ondersteunt U het missie- en ontwikkelingswerk van de paters  van Wittem.
Inclusief schild € 7,95
Afhalen bij Willy Rood, Hoofdstraat 152, Bovenkarspel, tel: 511945.

Priesterwijding Javier Acuna

Beste parochianen,

Ik verheug me om u officieel te kunnen meedelen dat de langverwachte dag is aangebroken.

Ik ben echt blij dat we in de afgelopen maanden samen zijn geweest, we elkaar hebben leren kennen en dat we uitstekend mogen samenwerken. Het is een bijzondere tijd geweest. De pandemie heeft ongetwijfeld ons leven getekend. Voor mij was deze tijd als ‘transeunt diaken’ zeer nuttig. Beetje bij beetje leer ik u beter kennen. Wat mij het meest gelukkig maakt is dat ik me in deze fase van mijn leven, nu ik begin als priester, gesteund en thuis voel bij u allemaal. De Heer is mij goedgunstig geweest door mij in Westfriesland te laten werken.

Lees meer

Verandering in de locatie Poolse vieringen

Sinds 1 maart 2020 zijn er geen vieringen meer in de Theresiakapel in Hem.

Elke zondag om 9.30 uur is er een Eucharistieviering in het Pools in de RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,  Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER
Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Lees meer

Lunchconcerten in Hoorn

We hadden dit jaar een prachtig programma voor u in petto, maar helaas loopt alles anders dan gepland. Gelukkig kunnen we deze zomer u wel drie lunchconcerten aanbieden:

woensdag 8 juli in de Oosterkerk
woensdag 29 juli in de Koepelkerk
woensdag 19 augustus in de Oosterkerk

Lees meer

Vieringen vanaf 4 juli weer van start

Vanaf 4 juli zullen de vieringen in onze kerk weer van start gaan. Dit is wel aan een aantal regels gebonden. Een paar punten zijn:

RICHTLIJNEN RIVM
Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen.

RESERVEREN en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft VERPLICHT. Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Lees meer

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952