Eerste Eucharistieviering Javier Acuña Acuña

Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­ 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd, en daarmee werd hij kapelaan van onze Streekparochies.

Op 20 september ging Kapelaan Javier voor in zijn eerste plechtige eucharistieviering in de Franciscus Xaverius kerk in Enkhuizen. Drie zangeressen uit Grootebroek, Cobi de Bruin, Karin Tonkes en Anneke van der Jagt – Janssens, begeleid door de vaste organist Hans Weenink van ons gemengd koor St. Caecilia, verzorgden het muzikale gedeelte van de viering waarvoor we ze oprecht dankbaar zijn.

In een goedgevulde, Coronaveilige kerk heette Gérard Urselmann de feesteling welkom en feliciteerde hem. Gérard vertelde over de overeenkomst tussen de naamgever van onze parochie en onze nieuwe kapelaan: Franciscus Xaverius, geboren in het Spaanse Baskenland in de regio Navarra en -bestaat er toeval?- geboren in het kasteel van Javier, castillo de Javier.
FX die vanuit het Europese Westen naar het Verre Oosten reisde om daar als missionaris het katholieke geloof te verspreiden. En Javier voelde zich geroepen om vanuit Chili naar het Oosten te trekken om het katholieke geloof uit te dragen in Europa en met name hier in Nederland in deze regio WF-Zuid-Oost.

Gérard feliciteerde ook medevoorganger, diaken in opleiding, Wim Zürlohe met zijn Admissio. Na het vertrouwen gekregen te hebben van de bisschop betekent dit de laatste stap op weg naar zijn Diakenwijding.

We besloten deze feestelijke viering met een gezamenlijk uitgesproken wens voor Javier, zingen mocht helaas niet:

“Beste kapelaan Javier Acuña Acuña,
wij, parochianen in Enkhuizen van de parochie Sint Franciscus Xaverius, zijn hier in een door Corona veroorzaakt beperkt aantal mensen bijeen gekomen om tezamen met u deel te nemen aan uw eerste Heilige Mis opgedragen in deze parochie.
Wij feliciteren u vanuit geheel ons hart met uw wijding tot priester en zien uit naar een vruchtbare en gezegende samenwerking.
Gezien de Coronaregels sluiten we deze mededeling af met een binnensmonds driewerf HOERA HOERA HOERA.”

In het Coronaproof gemaakte huis van Gérard en Hanny werd de nieuwe kapelaan daarna in klein gezelschap onthaald op koffie met gebak en proostten we met een glas bubbels op een goede toekomst voor hem hier in West-Friesland Zuid Oost.

Gré Gobes-Dekker

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952