Trots!

Soms vind ik dat je best een beetje trots mag zijn, alhoewel ik dat woord niet zo vaak gebruik.

Op 14 oktober werd Jaap Kreuk tijdens een mooie viering bedankt voor zijn 50-jarig vrijwilligerschap, een bijna volle kerk mocht hier getuige van zijn.

Op 21 oktober verzorgde onze nieuwe voorgangster Els van Breemen samen met Joyful Spirit de viering, en ja, ik ben gewoon trots op haar.

1 November, Allerheiligen, werden bij ons de overledenen herdacht tijdens de drukbezochte Allerzielenviering. Velen gingen daarna naar de sfeervol verlichte begraafplaats aan de Oranjestraat. Beheerder Jaap Kamper en onze kosters verdienen een groot compliment voor hun vele voorbereidende werk!

En toen werd het zaterdag 3 november, het jubileumfeest van pater Peelen. Een prachtige viering, ondersteund door alle vier de koren, werd voorbereid. In het parochiecentrum heerste ’s middags een gezellige drukte toen alles in gereedheid werd gebracht voor de receptie na afloop. Ik denk dat het ieders verwachting overtrof toen ’s avonds bleek dat zoveel bezoekers naar deze viering en de receptie waren gekomen om de pater in het zonnetje te zetten.  

Ook op 11 november, de oecumenische dienst van de Raad van Kerken, moesten er stoelen worden bijgezet. Reaching Hand had alles uit de kast gehaald om ook de minder bekende liedjes te kunnen zingen en om me heen hoorde ik veel complimenten voor het koor.

En weer zat na afloop het parochiecentrum vol met koffie drinkende mensen.

Bij het schrijven van dit stukje kopij hoorde ik dat de Sinterklaasviering met Sunshine op 17 november, er ook weer een was met een gouden randje.

Prins Claus sprak ooit eens op een Prinsjesdag, waar hij toen zelf niet meer bij kon zijn: “Wat doen ze het goed!” en daar moest ik aan denken: Wat doen ze/we het goed, daar ben ik best trots op!

Ik wil iedereen bedanken die aan al deze vieringen heeft meegewerkt en ik ben vooral trots op onze Sint Franciscus Xaverius parochie die heeft laten zien nog steeds die warme herberg te zijn die we ook zo graag willen uitstralen.

Gré Gobes-Dekker

 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952