• Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie
 • Kerkruimte

 • Koffiezaal

 • Koren van de Franciscus Xaveriusparochie

  Koren

 • Levensboom

 • Basisschool de Hoeksteen

  Basisschool de Hoeksteen

 • Basisschool Pancratius

  Basisschool Pancratius

 • Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de aankomende vieringen.

27 okt
Woensdagviering
Datum 27.10.2021 10:00 - 11:00
31 okt
Regioviering Bovenkarspel
31.10.2021 10:00 - 11:00
2 nov
Allerzielenviering
02.11.2021 10:00 - 11:00
7 nov
WoCoviering
07.11.2021 10:00 - 11:00
14 nov
WoCoviering
14.11.2021 10:00 - 11:00

Nieuws

Allerzielen 2021

Geschreven op: 20 okt, 2021

Elk jaar vieren wij op 2 november in onze parochie Allerzielen.
Op deze dag herdenken wij degenen die we moeten missen omdat ze gestorven zijn. Het is een belangrijke katholieke traditie, maar ik denk dat het voor iedereen goed is om af en toe stil te staan bij overleden dierbaren. Met Allerzielen komen we samen in de kerk en bidden we voor de overledenen en ook voor de nabestaanden. Ook bezoeken we de graven van onze geliefden. We zetten er vaak een bloemetje bij en soms maken we het graf weer helemaal netjes. Een enkele keer sturen we aan iemand die wat bemoediging kan gebruiken een kaartje.

Walk for Homs

Geschreven op: 20 okt, 2021

Helpt u het jongerenproject van Frans van der Lugt s.j. weer opbouwen? ??
Mensen in Syrië hebben onze steun nodig, help mee!

Kijk ook op de website: https://www.walkforhoms.nl/

Regioviering 31 oktober 2021

Geschreven op: 14 okt, 2021

open je hartREGIOVIERING ST MARTINUS BOVENKARSPEL zondag 31 oktober 10.00 uur
Dat weekend zijn er geen andere vieringen bij onze overige 5 regioparochies, maar is er 1 viering en dit jaar bij de St. Martinusparochie in Bovenkarspel. Deze viering wordt alweer voor het vijfde jaar georganiseerd om de regiobinding te versterken met de parochianen, vrijwilligers, en pastoresteam.
Het thema is: OPEN JE HART!

Regio nieuwsbrief

Geschreven op: 13 okt, 2021

westfriesland zoDe oktoberuitgave van de WFZO nieuwsbrief kunt u hier downloaden of lezen.

- Nieuwsbrief oktober -

Allerzielenviering

Geschreven op: 4 okt, 2021

Allerzielen, de dag waarop we onze overledenen gedenken, wordt dit jaar in de onze kerk gehouden op:

dinsdagmorgen 2 november om 10.00 uur

Peter Vermaat preekt in de Westfriese Ekklesia

Geschreven op: 12 okt, 2021

“Is de hemel misschien leeg?”

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 7 november 2021 om 11.00 uur.

Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële vragen”. In deze viering zal Peter Vermaat spreken over Habakuk; en religie als zingeving.

Westfriese Ekklesia organiseert lezing over Maria Magdalena

Geschreven op: 30 sept, 2021

Op 13 oktober houdt  Kees Swan een bijzondere lezing over Maria Magdalena. Zij was altijd omstreden en heeft daardoor in de loop van  de eeuwen vele gezichten gekend. Deze lezing wordt muzikaal omlijst door Geanne van Soelen zang, Ellen Zwaan fluit en zang en Dick Grasman piano.

Update Corona protocol 25 september 2021

Geschreven op: 30 sept, 2021

Mits er voldoende geventileerd kan worden!

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 1,5 m afstand regel bij kerkbezoek los te laten mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Het is weer voorbij die mooie zomer!

Geschreven op: 29 sept, 2021

Het is weer voorbij die mooie zomer! Kent u de hit van Gerard Cox nog?

Hoewel ..…. mooie zomer? Het was eerder een koude zomer, vooral des nachts. Des morgens vaak onaangenaam fris in de woonkamer, zodat toch de kachel weer even aan moest om de kilte te verdrijven. Opvallend veel naaktslakken overal vanwege de vele regen, maar ook opvallend weinig muggen. U weet wel, die prikdingen die juist om je hoofd beginnen te zoemen op het moment dat je bijna lekker wegdoezelt.

Lezing "Het Onze Vader als Joods gebed"

Geschreven op: 21 sept, 2021

Zondag 3 oktober, Israëlzondag, om 15.00 uur in de Zuiderkerk van Enkhuizen houdt prof. dr. Dineke Houtman een lezing geven over de verhouding Jodendom – Christendom met als titel "Het Onze Vader als Joods gebed".

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Het wordt 'Onze Vader' genoemd naar de woorden waar het mee begint. Het is het gebed dat rabbi Jezus zijn leerlingen leerde toen ze hem daar om vroegen. In de woorden van het gebed worden de wortels zichtbaar die deze traditioneel christelijke tekst verbindt met de  joodse traditie.

Uniek eenmalig aanbod voor kennismakingsbedevaart

Geschreven op: 16 sept, 2021

christoffel reizenKennismakingreis van 8 t/m 10 oktober.
Christoffel Reizen biedt vertegenwoordigers van groepen en parochies de gelegenheid nog dit jaar op bedevaart te gaan naar Lourdes. Velen van u kennen Lourdes maar zijn al twee jaar niet meer op bedevaart geweest, anderen kennen Lourdes nog helemaal niet.
Wij nodigen u daarom van harte uit met ons op bedevaart te gaan van 8 t/m 10 oktober. Deze korte bedevaart biedt een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met Christoffel Reizen en de luchtvaartmaatschappij Albastar én (hernieuwd) kennis te maken met Lourdes.

Jeugd en jongerenbeleid

Geschreven op: 15 sept, 2021

In het pastoresteam is geopperd om het jeugd- en jongerenbeleid eens wat extra tijd en aandacht te geven. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en derhalve doe ik namens de pastores een beroep op de vrijwilligers. Graag zou ik met twee mensen per parochie een groep vormen om eens bij elkaar te komen op redelijk korte termijn. Dit om ideeën op te doen en uit te wisselen. Tevens om de werkgroepen van Vormsel en EHC te versterken. Echter ook om de jeugd, jongeren, jonggehuwden, belangstellenden buiten de kerk de kunnen bereiken.  

Donatie vormelingen

Geschreven op: 15 sept, 2021

Op 08 juli jongsleden ontving stichting Leergeld West-Friesland een bedrag van € 350,-- van U met als omschrijving: Vormelingen Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen.

Wij willen U en uw parochiegenoten via deze weg hartelijk bedanken voor deze prachtige donatie ten bate van de doelstellingen van Stichting Leergeld West-Friesland.

Nieuwsbrief Raad van Kerken - sept. 2021

Geschreven op: 8 sept, 2021

De laatste nieuwsbrief van de Raad van Kerken kunt u nalezen op hun website.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8701.jpg