• Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie
 • Kerkruimte

 • Koffiezaal

 • Koren van de Franciscus Xaveriusparochie

  Koren

 • Levensboom

 • Basisschool de Hoeksteen

  Basisschool de Hoeksteen

 • Basisschool Pancratius

  Basisschool Pancratius

 • Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de aankomende vieringen.

20 aug
Eucharistieviering
Datum 20.08.2022 19:00 - 20:00
27 aug
WoCoviering
27.08.2022 19:00 - 20:00
4 sep
Byzantijnseviering
04.09.2022 10:00 - 11:00
11 sep
WoCoviering
11.09.2022 10:00 - 11:00
18 sep
WoCoviering
18.09.2022 10:00 - 11:00

Nieuws

Maria ten Hemelopneming

| Xaverius parochie | Uit de parochie

Verering

Het katholieke geloof stelt als een dogma dat Maria in de hemel werd opgenomen en bij Jezus Christus is , haar goddelijke zoon. Maria zou Koningin moeten worden genoemd, niet alleen vanwege haar Goddelijke Moederschap van Jezus Christus, maar ook omdat God haar een uitzonderlijke rol heeft gegeven in het werk van eeuwig heil . Het rooms-katholicisme gebruikt de liturgische Latijnse uitdrukking Ora Pro Nobis, “ wat “bid voor ons “ betekent , en leert aanhangers niet om heiligen te aanbidden, maar vraagt (vragen is een vorm van gebed) die heiligen om voor hen te bidden.

Wereldmissiemaand 2022

| Xaverius parochie | Nieuws

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met het thema 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand oktober. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus in zijn jaarlijkse boodschap voor Missiezondag. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Hervatting diensten in verzorgingshuizen

| Xaverius parochie | Nieuws

Na lange tijd door de corona zijn we niet zichtbaar geweest in de verzorgingshuizen. We willen de diensten per september weer herstarten. De diensten in Herfstzon zijn nog onder voorbehoud omdat hier nog geen schriftelijke bevestiging van binnen is gekomen. Er lopen wel mondelinge afspraken.

Lekenpreek door Eduard van Zuijlen

| Xaverius parochie | Nieuws

Zondag 14 augustus om 10 uur zal Eduard van Zuijlen in de Zuiderkerk te Enkhuizen een lekenpreek houden. Van Zuijlen studeerde economie en theologie, begon zijn loopbaan als docent, later werd hij diakonaal consulent en organisatieadviseur in de zorgsector. Uiteindelijk raakte hij gegrepen door het werk in het openbaar bestuur en zo is hij nu, sinds 2018, burgemeester van Enkhuizen.

Afscheid kapelaan Acuña

| Xaverius parochie | Uit de parochie

Beste parochianen,
De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester.

Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg geholpen.

Delen doet wonderen

| Xaverius parochie | Nieuws

28 communicantjes uit Bovenkarspel, Grootebroek en Enkhuizen hebben samen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen door kapelaan Piets.

Als voorbereiding hadden we een speurtocht door de kerk, Palmpasen stokken maken, werken in het boekje van “met Juul in de wolken”, leren over goed en fout, breken en delen, bidden, oefenen met het kinderkoor, een maaltijd in de kerk met een zelfgemaakte placemat onder je bord en helpen klaarzetten van de stoeltjes voor op het priesterkoor. Dan mag je voor deze keer dus op zolder van de kerk komen!

Van wie wil je de naaste zijn?

| Xaverius parochie | Uit de parochie

Het evangelie van afgelopen zondag over de barmhartige Samaritaan raakte me. Ik zal proberen om uit te leggen waarom.

Een wetgeleerde wil nagaan of Jezus wel juist in de leer is, dus stelt de wetgeleerde Hem de vraag wat hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven. Jezus antwoordt hem: ‘Wat hebt u geleerd?

Dit antwoordde de wetgeleerde: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste liefhebben als u zelf.”

Nieuwsbrief Raad van Kerken - juli 2022

| Xaverius parochie | Nieuws

Lees de nieuwsbrief online via deze link: Nieuwsbrief juli 2022

Aanpassing pastoresteam

| Xaverius parochie | Nieuws

Aan alle parochianen van de parochies in regio Westfriesland ZO!
Administrator Samuel Marcantognini heeft aan het parochiebestuur van de regio meegedeeld dat medio september 2022 pastor Javier Acuña onze regio zal verlaten. Er komt een nieuwe priester voor terug.

De nieuwe priester heet Andrea Geria, Italiaan, hij is geboren op 10 september 1985 en tot priester gewijd in Haarlem op 30 mei 2015. Sinds zijn wijding is hij kapelaan in de regio Gooimeer, woonachtig in de pastorie van Blaricum. Andrea komt medio september bij Samuel wonen in de pastorie van Zwaag.

Bedevaart Banneux 2022

| Xaverius parochie | Nieuws

banneuxEen klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik kom het lijden verlichten”.

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar. Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.