Het R.K. Zangkoor St. Caecilia jubileert

Grootse Viering van het 200 jarig bestaan

CaeciliaHet “St Caecilia koor” heeft op 19 februari 2006 haar 200 jarig bestaan gevierd op een wijze zoals het bestuur en leden dit wilde. Een Eucharistieviering in concertvorm (dus een keer zonder samenzang) met als voorgangerPater Peelen sj.

In een volle kerk werd de St Franciscus mis van Fr. Plojhar gezongen aanvullend met o.a. het Veni Creator van Fr. Eppink, het Ave - Verum van Mozart e.a. feestelijke liederen. In zijn overweging ging Pater Peelen op humoristische wijze en in verhaal vorm in op de zin van een Parochieelkoor. De voorzitter memoreerde nog dat het vroeger niet gemakkelijk was om lid te worden van het koor. Men moest van mannelijke sek'se , van erkende vroomheid en muzikaal zijn. Maar dan was men ook een gewaardeerd lid van de Parochie. Ook was er een boete stelsel, wat bijverzuim flink op kon lopen.

Zorgelijk was de voorzitter over het teruglopende ledental en het achterwege blijven van de doorstroming van leden uit de andere koren. Uiteraard dankte hij alle leden voor hun inbreng, het Parochiebestuur voor haar medewerking en vooral Jan Bruijn als dirigent / organist en Margot Nugter als o.a. het ontwerpen van de 'St Caecilia-logo' op het programma boekje.

Gré Gobes van het Parochiebestuur deed het nog eens dunnetjes over en accentueerde dit met bloemen. Als grote verrassing werd door het Parochie bestuur een prachtig beeld van St Caecilia aangeboden, deze krijgt zeker een plekje op de plaats waar het koor tijdens de vieringen zingt.

De leden van het koor gingen daarna op hun verzoek een feestmiddag houden in besloten kring, met o.a Oud Hollands spelen en lekker eten en drinken.

Ook het Noord-Hollands dagblad heeft meegewerkt aan de bekendheid van het koor, door een uitgebreid historisch overzicht te plaatsen, zelfs met een mooie groepfoto van het koor.

Nu maar hopen dat over 25 jaar het 225 jaar bestaan het koor kan worden gevierd, al zal er dan wel geen huidig lid meer aanwezig zijn, maar voor de Parochie hopen wij dat het koor dan nog bestaat.

groepsfoto

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.