Skip to main content

Slapen of waken ……..?

Iedereen kent het verhaal van Jezus in Getsemane (hof aan de voet van de Olijfberg). Hij gaat met drie van zijn leerlingen naar een aparte plek en vraagt zijn leerlingen om te blijven waken en te bidden. Jezus wordt overweldigd door angst, maar toch blijft Hij trouw aan zijn zending: Uw wil geschiede, zegt Hij.
Jezus heeft vrijwillig zijn passie en zijn kruisdood aanvaard, uit liefde voor ons. Hij wist wel dat hij na zijn lijden, na drie dagen zou verrijzen.
Het zou mooi zijn als wij niet elke dag op de proef worden gesteld. Er is al genoeg ellende om ons heen. Misschien bevinden wij ons nu in Getsemane net als Jezus. Zijn wij in staat om aan God te vragen: Uw wil geschiede?

Kijk eens naar de wereld: oorlog in Oekraïne, spanningen tussen China en USA, spanningen in andere landen van de wereld. Energie- en gasprijzen blijven stijgen, eten wordt een stuk duurder.
Kijk eens om ons heen: wat gaat er gebeuren met de RK kerk in Westfriesland? Welke kerk blijft voortbestaan? Waarom gebeurt dit alles? Heeft het lijden en de beproeving wel een zin? Zeker wel, omdat na de dood het leven is, na de beproeving wordt men sterker. Was het maar zo makkelijk …….
Ik denk dat wij ons écht serieus moeten afvragen of wij christenen willen zijn, bereid zijn om beproevingen te doorstaan. Wat willen wij eigenlijk van de kerk, of hoe moet de kerk van de toekomst eruit zien?
Willen wij Jezus volgen tot aan het kruis of willen wij alleen een plezierig leven hebben zonder problemen, willen wij net als Jezus blijven waken en bidden of blijven wij liever ver af staan van Getsemane?
Of wij dat willen of niet: ons geloof zal op de proef gesteld worden. Het is aan ons om of; net als de leerlingen te blijven slapen …….. of te blijven waken en te bidden, wetend dat na de beproeving en de dood de overwinning en de verrijzenis komen.

Pastoor Andrea , maart 2023