Open je hart

‘Het is beter je hart te openen dan je portemonnee ……..’

Hallo allemaal,
Op het moment dat u dit leest zit ik in een gereformeerd hotel op de Veluwe. Jawel, de Bijbel ligt op een ieders nachtkastje en dus neem je deze als rechtgeaard Katholiek dan ook fluks ter hand om er in te lezen voor het eten of voor het slapen gaan. Dan kom je soms op Bijbelpassages waar voordien je oog nooit echt op is gevallen en je aan het denken kan zetten. Zo ook het volgende……..

Over Jezus kan men van alles beweren: dat Hij een wijze leraar is, één der grootste mensen uit de geschiedenis, een wonderdoener of slechts een mythe…….
De Bijbel spreekt nooit zo over Hem; de Bijbel zegt dat Jezus Heer is. Nu heeft een Heer alles over je te zeggen of juist helemaal niets. Als je als christenmens Jezus als Heer erkent, erkent daarmee dan ook Zijn gezag en staat onvoorwaardelijk achter Hem.

Wij mensen echter zijn lieden die altijd graag zelf (een beetje) heer en meester willen zijn over ons bestaan en daarom aanvaarden wij de heerschappij van Jezus vaak maar ten dele. We komen graag tot de conclusie dat Christus vast weer eens overdrijft en dat Hij dát toch ècht niet van ons kan verlangen. We hebben toch onze eigen vrije wil en een gezond stel hersenen?! Ja ja…….

Om die reden staat er in de Bijbel dan ook geschreven dat “niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is, tenzij de Heilige Geest dat in ons bewerkstelligt.” God zelf is dus in ons actief als we dit durven beamen! Oftewel: als wij Jezus onze Heer durven en willen noemen, moet er iets in ons gebeuren dat we niet zelf in de hand hebben. We moeten ons openstellen voor die Heilige Geest. Ons ego, ons ik, dient kleiner te worden waardoor er ruimte voor God in ons ontstaat waarin Hij in ons kan groeien.

Misschien wel de hoogste tijd dat we ons over durven geven aan Hem die onze Heer is. Durven wij naar Zijn stem te luisteren en ons hart voor hem te openen, opdat wij onder Zijn heerschappij werkelijk vrije mensen mogen worden. Heb vertrouwen en wees niet bang!

Ook u kunt uw kapelaan helpen verlicht te worden. Mocht u nog kaarsen of waxinelichtjes over hebben: het lijkt mij mooi als ik deze namens u mag branden bij het breviergebed. Voorzien van een gebedsintentie kunnen we elkaar ons licht te laten schijnen over Gods akker. Alvast bedankt.

vakantiegroet van uw kapelaan Peter Piets
september 2022

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.