Skip to main content

Uit de parochie

Hier vindt u inspirerende teksten van onze voorgangers...

Oefening baart kunst

Normalerwijze als men het over heiligen heeft, denk je al gauw aan iemand die hier op aarde reeds voorbeeldig was ten navolge. Echter ben ikzelf de mening toegedaan dat de meeste heiligen gewoon onder ons vertoeven. Het kan uw buurman of medebiljarter zijn of misschien bent u het zelf wel! Komend op deze gedachte was vanwege een sterfgeval in mijn familie: de allerlaatste van de voorafgaande generatie is overleden en dat bracht mij denkende over mijn grootvader, een doodgewone melkventer met een hondenkar die door weer en wind zijn klanten afging, zoals dat gebruikelijk was een eeuw geleden.

Lees meer …Oefening baart kunst

WJD 2023

«Dierbare jongeren, ook vandaag hebben wij licht nodig. Wij hebben een lichtstraal nodig die ons hoop geeft om de vele donkerheden van dit leven tegemoet te kunnen treden, de vele dagelijkse verliezen waarbij wij, om die te kunnen dragen, het licht van de verrijzenis van Jezus nodig hebben. Hij is het licht dat niet ondergaat, Hij is het licht dat ook ’s nachts schittert. Onze God verlicht. Hij verlicht ons gelaat, ons hart, ons verstand».

Lees meer …WJD 2023

Priesterwijding Wim Zürlohe

 «Zoek, Heer, uw Knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren» [psalm 119]

Met vreugde en dankbaarheid aan God en onze bisschop Jan Hendriks, deel ik u mee dat onze permanente diaken Wim Zürlohe op zaterdag 28 oktober a.s. om 10.30 uur in de St. Martinuskerk van Bovenkarspel tot priester zal worden gewijd.

Lees meer …Priesterwijding Wim Zürlohe

Wordt dit de katholieke kerk van de toekomst

Alweer bijna anderhalf jaar geleden hebben een aantal ‘gewone’ betrokken katholieken in Wognum meegedaan aan wat plechtig een ‘synodale consultatie’ genoemd werd.
We hebben toen op verzoek van paus Franciscus met elkaar gesproken over tal van belangrijke onderwerpen die met de kerk te maken hebben.
Deze synodale consultatie vond op duizenden plekken over de hele wereld plaats.
Over twee maanden is er in Rome een bisschoppensynode waar de resultaten van de consultatie worden besproken.

Lees meer …Wordt dit de katholieke kerk van de toekomst

Wat is nou eigenlijk wat?

Wat het edele volk der Oekraïners historisch inhouden mag is verschillend: kijk je er genetisch naar, cultureel, taalkundig of geopolitiek? De open grasvlaktes van de landstreek (Oekraïne betekent letterlijk “grensland.”) die de hedendaagse nationale staat omvatten, zijn reeds van oudsher bewoond geweest door allerlei volkeren: landbouwers, paardenherders, veetelers, Germanen, Turken, Vikingen, Russen, Joden, Kozakken, Scythen en nog heel veel meer. Toch was en bleef gedurende de afgelopen 1000 jaren het Slavische element de boventoon vieren. Vandaar dat de huidige bevolking van het Grensland zich nauw verwant weet, al is dit gevoelsmatig helaas lang niet altijd het geval, met Polen, Slowakije, Belarus en Rusland. Vóór de communistische staatsgreep in 1917 liep het taalgebied van het Oekraïens door tot bijna aan de Kaukasusbergen. Onder het regime van dictator Stalin lieten miljoenen boeren het leven vanwege de gedwongen landbouwprojecten.

Lees meer …Wat is nou eigenlijk wat?